INHOUD DE PAAP VAN GRAMSCHAP
HOME CUBRA

 

 

 

Henri Geurtjens -- Bibliografie

   WorldCat :: samengesteld door Ed Schilders

Terug naar lemma Geurtjens

 

Geurtjens, H. (1902). Het boek der tranen of de treurzangen: In Nederlandsche verzen vertolkt. Tilburg: Missiehuis Missionarissen van het H. Hart.

Geurtjens, H. (1902). Het boek ter tranen of de treurzangen van Jeremias: In Nederlandsche verzen vertolkt. Tilburg: het Missiehuis.

Geurtjens, H. (1910). Le cérémonial des voyages aus Iles Keij. Wien: Mechitharisten-Buchdruckerei.

Geurtjens, P. H. (January 01, 1910). Le Cérémonial des Voyages aux Iles Keij. Anthropos, 5, 2, 334-358.

Geurtjens, H. (January 01, 1920). Tanimbareesche weverij. Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land En Volkenkunde, 362-379.

Geurtjens, H. (1920). Geographical names in the east of the Netherlands Indies Archipeligo. S.l.: The Author.

Geurtjens, Hendrik. (1921). Spraakleer der Keieesche taal. Albrecht and Martinus Nijhoff.

Helfrich, O. L., Geurtjens, H., Geurtjens, H., & Neumann, J. H. (1921). Supplement op de in deel LXI, 3e en 4e stuk, der verhandelingen gepubliceerde nadere aanvullingen en verbeteringen tot de kennis van het Midden Maleisch (Bĕsĕmahsch en Sĕrawajsch dialect) [verschenen in deel LIII der verhandelingen]. Batavia: Albrecht.

Geurtjens, H. (1921). Spraakleer der Keieesche taal. Weltevreden, Albrecht & Co.

Geurtjens, H. (1921). Woordenlijst der Keieesche taal. Weltevreden, Albrecht & Co.

Geurtjens, H. (1921). Uit een vreemde wereld: Of het leven en streven der inlanders op de Kei-Eilanden. 's-Hertogenbosch: Teulings' Uitgevers-Maatschappij.

Geurtjens, H. (1921). Woordenlijst der Keieesche taal. Weltevreden: Albrecht.

Geurtjens, H. (1921). Spraakleer der Keieesche taal. Weltevreden: Albrecht.

Geurtjens, H. (1922). Zending en volksleven in Nederlandsch-Indië. S.l.: s.n..

Geurtjens, H. (1924). Keieesche legenden. Weltevreden: A. Emmink.

GEURTJENS, H. (1924). Keieesche Legenden. Kei & Dutch. Viii. 284. Weltevreden; 's Hage.

Geurtjens, H. (May 01, 1925). Over Treuren En Rouwen Op Kei, Tanimbar En Zuid Nieuw Guinea. Anthropos, 20, 744-748.

Geurtjens, H. (1925). Associatiebegrippen bij de Marindineezen. Groningen: Noordhoff.

Geurtjens, H. (1925). Op zoek naar oermenschen. Maaseik.

Geurtjens, H. (1926). Het schimmenoffer bij de Marindinezen. Groningen: Noordhoff.

Geurtjens, Hendrik. (1926). Spraakleer der Marindineesche Taal. M. Nijhoff.

Geurtjens, H. (1926). Het taboe-schap bij bevallingen op Zuid-N.-Guinea. Groningen: Noordhoff.

Geurtjens, H. (1926). Spraakleer der marindineesche taal. 's Hage: M. Nijhoff.

Geurtjens, H. (1926). De doodenvrees bij primitieve volkeren. Groningen: Noordhoff.

Esser, B. J., Geurtjens, H., Helfrich, O. L., & Vries, L. . (1927). Het dialect van Banjoemas: Inzonderheid zooals dit in de regentschappen Poerbolinggo en Poerwokerto gesproken wordt. Weltevreden: G. Kolff.

Geurtjens, H. (1929). Bezit- en erfrecht bij de Marindineezen. Leiden: Brill.

Geurtjens, H. (1930). Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea. Paderborn: Schöningh.

Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Deel 71. (1932). Bandoeng: A.C. Nix.

Geurtjens, H. (1933). Marindineesch-nederlandsch woordenboek. Bandoeng: A.C. Nix & Co.

Geurtjens, H. (1933). Onder de Kaja-kaja's van zuid Nieuw Guinea. Roermond-Maeseyck: J.J. Romen & Zonen.

Geurtjens, H. (1934). Op zoek naar oermenschen. Roermond, Maaseik: J.J. Romen & Zonen.

Geurtjens, H. (1935). Unter den Kaja-Kajas von Südneuguinea. Paderborn: F. Schöningh.

Kruyt, A. C., Geurtjens, H., & Koloniaal Instituut. (1937). Atjeh. Amsterdam: Bureau Bevordering Kennis Koloniën, Koloniaal Instituut.

Geurtjens, H. (1938). Het middel erger dan de kwaal?. S.l: s.n.

Geurtjens, H. (1941). Zijn plaats onder de zon. Roermond: J.J. Romen & Zonen.

GEURTJENS, H. (1941). Zijn plaats onder de zon. [On the natives of the Tanimbar Islands. With plates and a map.]. Maaseik.

Brouwer, K. J., & Geurtjens, H. (1942). Zending en missie in Indië. Deventer: Van Hoeve.

Geurtjens, H. (January 01, 1943). Uit het moderne steentijdperk. Cultureel Indië, 5, 103-118.

Geurtjens, R. P. H. (January 01, 1946). A propos d'un ustensile de l'âge de pierre au Sud de la Nouvelle-Guinée. Anthropos, 219-224.

Geurtjens, H. (1946). Simpel verhaal van heldenmoed. Tilburg: Missiehuis Missionarissen van het Heilig Hart.

Geurtjens, H. (1946). Oost is Oost en West is West: Psychologische en andere tegenstellingen toegelicht, met voorbeelden uit eigen ervaring. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.

Geurtjens, H. (1949). A propos d'un ustensile de l'âge de pierre au sud de la Nouvelle-Guinée/ par H. Geurtjens. Fribourg en Suisse: Imp. St. Paul.

Tichelman, G. L., Geurtjens, H., Kamma, F. C., & Schilling, T. (1951). Draaiboek van Nieuw Guinee. 's-Gravenhage: Nationaal Nieuw Guinee Comité.

 

Terug naar lemma Geurtjens