INHOUD DE PAAP VAN GRAMSCHAP
HOME CUBRA

 

 

 

pater Gervasius ofm.cap / Gervasius van Beek en Donk / H. F. van der Leemputten -- Bibliografie

   WorldCat :: samengesteld door Ed Schilders

Terug naar het lemma

 

Gervasius, . (19??). Het doel der zedelijke opvoeding. S.l.: s.n..

Gervasius, . (19??). De godsdienstig-zedelijke opvoeding: De liturgie het leidend begindsel. S.l.: s.n..

Gervasius, . (1921). Bovennatuurlijke paedagogie. Tilburg: R.K. Jongensweeshuis.

Gervasius, . (1922). Ons bovennatuurlijk organisme. Tilburg: R.K. Jongensweeshuis.

Gervasius, . (1924). Eucharistische opvoeding. Tilburg: R.K. Jongensweeshuis.

Gervasius, . (1927). Maria in de opvoeding. Tilburg: R.K. Jongensweeshuis.

Gervasius, . (1927). E. K. in opvoeding en onderwijs. Tilburg: R.K. Jongensweeshuis.

Gervasius, . (1928). Algemeene deugdpaedagogiek. Tilburg: R.K. Jongensweeshuis.

Gervasius, . (1929). Zonneweelde: Toespraken of lezingen voor de rijpere jeugd. Helmond: "Helmond".

Gervasius, . (1929). Bijzondere deugdpaedagogiek. Tilburg: R.K. Jongensweeshuis.

Gervasius, . (1930). Opvoeding tot rechtvaardigheid en godsdienstigheid. Tilburg: R.K. Jongensweeshuis.

Gervasius, . (1932). De gehoorzaamheid. Tilburg: Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis.

Gervasius, . (1935). Oprechtheid en opvoeding. Tilburg: R.K. Jongensweeshuis.

Verhiel, A. J. A. L., & Gervasius, . (1940). Historische en actuele aspecten der nederlandse katechese. Tilburg: Secretariaat kath. paedagogische vereniging.

Gervasius, ., & Verhiel, A. (1940). Aspecten der katechese. Tilburg: Kath. Paedagogische Vereniging.

Gervasius, . (1940). Een gids voor onze ouders. Tilburg: R.K. Jongensweeshuis.

Gervasius, . (1941). Het brood des levens. Heiloo: Kinheim.

Gervasius, ., & Katholieke Actie (Utrecht). (1945). Huwelijk: Hel of paradijs. Tilburg: "Groot Tilburg ".

Gervasius, . (1947). Hoe moet het nu met onze kinderen?: Practische wenken voor gezinsopvoeding. Tilburg: "Groot Tilburg".

Gervasius, ., & Poppe, E. J. M. (1952). Dr. Edward Poppe: Paedagoog bij de gratie Gods. Tilburg: Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis.

 

Terug naar het lemma