INHOUD WTT
HOME

De start van het Woordenboek van de Tilburgse Taal werd in 2013 mede mogelijk gemaakt door

 

Het Tilburgs Alfabet (Van aajkes tt zaandkl) werd geschreven door Jace van de Ven.

 

Klik hier voor de letters die niet tot de officile spelling behoren:

C

Q

X

Y


De letter I

is voor het laatst aangepast en aangevuld op 7 september 2023. De redactie is nog niet voltooid.


A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

WTT

Redactie: Ed Schilders, Hans Hessels

Gebaseerd op de verzameling Tiburgse dialectwoorden van

Wil Sterenborg

 

Van ieder tot it 

ieder

onbepaald voornaamwoord

ieder, iedereen, elk

- Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - ieder et zne, n de kaoje dervan dele ('68)

- Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters, 7de perbeersel, 1996 - ieder et zne n de kaoj niks

- Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters, 7de perbeersel, 1996 - ieder vur zenge, Gd vur ons alle n Van Gnd & Los vur Tilburg n omstreeke

 

iederenden

onbepaald voornaamwoord

iedereen

samentrekking uit 'ieder en een'

- Jan Jaansen; pseudoniem van Piet Heerkens svd; feuilleton Bad Baozel, 8 afl. in Nieuwe Tilburgsche Courant 31-12-1938 18-2-1939 - ...d weet iederendeen...
-. Jan Jaansen; pseudoniem van Piet Heerkens svd; feuilleton Bad Baozel, 8 afl. in Nieuwe Tilburgsche Courant 31-12-1938 18-2-1939 - ..ze liepen iederendeen straol veurbij!
- Jan Jaansen; pseudoniem van Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 3; Nieuwe Tilburgsche Courant 15-10-1938 - Den nuuwen kapelaon gonk er dus goed in bij iederendeen.
-  Jan Jaansen; pseudoniem van Piet Heerkens svd; Den Sik van Baozel; feuilleton in 8 afl. in de Nieuwe Tilburgsche Courant 25-2-1939 18-4-1939 - ...bij iederendeen stond ie goed aongeschreven...

- Piet Heerkens; uit Vertesselkes, Vrouwke Misre, 1944 - 'nen boom mee duuzende peeren eraon,/ van die lekkere, zuute, sappige flappe.../ mar iederendeen die kwaam er van gappe!

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - d hn ze iederenden moete geeve - dat hadden ze iedereen moeten geven

- Stadsnieuws: 'As ge iederenden tevreeje mot haawe, dan komde nie n oewge toe' (030007)

- F. van der Meer, Ferry van de Zaande, verhalen van een echte Tilburger, 2010 - Want we praote hier tch over 'n blad d iederenden kent.

- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (2), 1962 - iederendeen - vn. iedereen

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899:
 IEDERENDEEN, IEDEREND EEN vrnw.- iedereen, Fr. tout le monde; Te Antwerpen hoort men zelfs: ieder end ieder end een

 

iel

bijvoeglijk naamwoord

ijl, dun, uitgedund, zwak

 -Informant Toine Raaijmakers; Ds zo mar iel zo, nie? (tuin met weinig planten)

- WBD III.1.1:21 'ijl' = slank, tenger

 

ielk, ielek

onbepaald voornaamwoord

elk, ieder

- Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930): 'in ielk geval'; 'ielken Zondag'; 'ieleke keer'; 'op ielk gebied'

- ielken stap... (H.A. Sterneberg s.j., Een Busselke Braobaansch, uit: Ons volk, 1932)

- Dan krege ze ielk in [een] pr [peer] die gestoofd was. (Naarus; pseudoniem van Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra)

- Cees Robben de blaoier vallen vruug van ielek bmke... (19570704)

- C. Verhoeven; Herinneringen aan mijn moedertaal (1978): IELK onbepaald voornaamwoord (ouderwets) iedereen, elk; uit (een)iegelijk?

- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (2), 1962 - 'ielk' - elk; 'ielken dag'

- J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - IELK, voor een ieder, hetzij bij verbastering van 'elk' of bij zamentrekking van 'iegelijk', waarvan ook 'elk' misschien zamengetrokken is

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899 - 
 IELK (uitspr.: iellek) - ieder, elk, Fr. chaque, chacun

 

iemers

bijwoord

immers

►ommers

- Lodewijk van den Bredevoort (pseudoniem van Jo van Tilborg); Kosset den brne eigeluk wel trekken? deel 2, Tilburg 2007 - pseudoniem van Jo van Tilborg, Kosset den brne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006 - Et mocht iemers niks kosten.

 

iemes

onbepaald voornaamwoord

iemand

- Rolf Janssen; We hebben gezongen en niks gehad (1984) - 'Was er daor iemes die men riep?'

- J.M. Van der Donck, Mooi Truike, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882 - Ze waar hiermee bekaant klaor, toen ze op ins in de verte iemes heurde ankomme. [Daar geannoteerd met: iemand.]

- Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930): iemes (passim)

- Kubke Kladder - Van zisdaogen-wedstrijden hee Jantje [Pijnenburg] netuurlijk nog nie veul keis gegeten, hoewel ge iemes die aachter den zisdaogen-koning twiddes wordt, toch niemer meugt wegbesemen.
(1929!)
- Naarus; Giestre of irgiestre kreek in schrve van "iemes" daor bij ulie uit de buurt [Tilburg], die pretest aonteekende tegen d lekken van de borde; d was "onhiegieenisch" schreef ie, en himmel tegen den eetiket.

- Ge kunt zoo iemus in de bruidsdaoge toch nie alleen laote. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)
- Stadsnieuws: Hdde gij iemes gezien? N, niemes! (281009)

- Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - in iemes zen hart begraove liggen as en boerekont in en turkslre broek (Daamen, Handschrift 1916:) - in iemands hart gesloten zijn

- Dialectenqute 1887 Willems - iemes: Ge zot iemes bang maoke.

- De kraant zuukt iemes die et schonste Tilbrgs prt, n ik dcht bij men ege: d gaok tch es perbeere, diejen iemes te wrre. (Ed Schilders; W zeetie?; Website Brabants Dagblad Tilburg Plus; 2009)

- WNT IEMAND - iemend, ieman, iemen

- C. Verhoeven; Herinneringen aan mijn moedertaal (1978): IEMES, ouderwetse vorm voor! iemand.

- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (2), 1962 - imes, voornaamwoord, 'iemes' - iemand

- Jan Naaijkens, Biks: iemes voornaamwoord - iemand

 

Afbeelding uit het 'Tilburgs Leesplngske' dat in 1997 door de Stichting Tilburgse Taol werd samengesteld en uitgegeven. De illustraties zijn gemaakt door Jan van de Wiel.

 

iepert, uupert

zelfstandig naamwoord

bed

waarschijnlijk van 'pper', opgestapeld hooi

- WTT 2012 - de ontwikkeling kan dan zijn: pper > upper > uuper > ieper

- Sterenborg: Verwantschap van iepert met uupert is twijfelachtig.

Verwijzend naar bed, slaappplaats

- Cees Robben tenaacht leuterde wir in oewen iepert... (19731005)
- Cees Robben Zdde naa wille dek uit munne ieper kwaam... (19680202)

- Piet van Beers Griepepidemie: W zde toch nt sjouwe buurman,/ isser iets meej jullie Miep.?/ Jao, die leej sins giesteremrge/ in derren iepert meej "de griep". (Spoeje doemmeniemer; 2009)

- Piet van Beers Zever: tot derre wekker smrge's bromt:/ Td dgge t oewen iepert komt. (Spoeje doemmeniemer; 2009)

- Stadsnieuws: Sondags komtie nie vur lleven t zenen iepert; tis tch schaand war! (310310)

- Henritte Vunderink; 'Kaawe jatte', uit: Tis de moejte wrd, 2011 - Komt t oewen iepert, j komt er mar t.

- Enqute over Je favoriete Tilburgse woord op Facebookpagina Je bent een echte Tilburger als... maart 2013 -

Verwijzend naar nijpen, knijpen

- Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters, 7de perbeersel, 1996 - in zenen iepert zitte - in de knel; 'm knijpen

Ontkoppeling

WTT 2012 - Sterenborgs suggestie (boven) is dus dat er oorspronkelijk een verschil is geweest tussen 'iepert' en 'uuper'. 'Ieper' zou dan betrekking hebben op 'knijpen, nijpen, kniepen, niepen, terwijl 'uuper' op een slaapplaats betrekking heeft.

►uuper

 

ierf

persoonsvorm

erfde

verleden tijd van reve

 

Ieteljaon

zelfstandig naamwoord

Italiaan

- Naarus; pseudoniem van Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra - ... dien aanderen Tilburgsen Pustoor, die Jaon hiette mee zne vurnaom en die zoo schon Latijn sprook d de Paaus zee: U bent zeker een Ieteljaon? Nee Heilige Vaoder, zet ie toen: Ietel nie, mar Jaon wel.

 

iet

zelfstandig naamwoord

iets

- Jan Naaijkens, D's Biks - 'iet' - iets

iet f wt
bijwoordelijk uitdrukking
iets of wat, bij benadering
- Cees Robben Negen kilo iet of wet... (19560714)
- Cees Robben Ik haauw van prs... Mar hedde nie iets iet-of-wet persiger..? (19640821)

ietje
bijwoord
ietsje
uitdrukking: ietje bij bietje
- Cees Robben Z ietje bij bietje (19551126)
ietskes

een beetje

- C. Verhoeven; Herinneringen aan mijn moedertaal (1978): IETSKES bijwoord - een klein beetje

 

iever, uuver

zelfstandig naamwoord

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899: IEVER zelfstandig naamwoord mannelijk - ijver, Fr. zle. veul iever hemmen.

 

Uit het weekblad Groot Tilburg, dat tussen 1939 en 1946 verscheen. De tekening van Frans Mandos van een professor voor een schoolbord dateert uit 1939 en was het vaste kader van de rubriek 'Cursus in Tilburgs'. Lezers konden korte Tilburgse zinnetjes insturen, die op het schoolbord werden afgedrukt.

 

ieveraans

bijwoord

ergens - met uiteenlopende bijvormen

ieveraans

... ieveraans in de haai geboren... (Jan Jaansen; pseudoniem van Piet Heerkens svd; feuilleton Bad Baozel, 8 afl. in Nieuwe Tilburgsche Courant 31-12-1938 18-2-1939)
...want de vadder van den aawe Vinken waar ieveraans uit et Noorden vandaon gekomen... (Jan Jaansen; pseudoniem van Piet Heerkens svd; Kareltje Vinken; feuilleton in 10 afl. in Nieuwe Tilburgsche Courant 13-4-1940 24-8-1940)

- Cees Robben Hij zaag unne boer... verjaogd en op zuuk/ Naor laand ieveraans... (19551119)

- Cees Robben t Was ieveraans in t Meule-end... (19560609)

- Cees Robben ...ieveraans verloren geleej (19850726)

- Theo de Wijs; schriftelijke mededeling aan Cees Robben - As get nergenns veint, motte ieveraans kkke (23-10-1963)

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - 'h de ieveraans mn kmke zien ligge?'

- Stadsnieuws: Hdde gij sewle ieveraans menen bril gezien? N nieveraans.' (211203)

ieverand

...ieverand in 'nen sloot langs de weg... (Jan Jaansen; pseudoniem van Piet Heerkens svd; Oome Teun op collecte; feuilleton in 3 afl. in de Nieuwe Tilburgsche Courant 12-8-1939 26-8-1939)

ieverans

- As ie ieverans op 'n station komt... (Jan Jaansen; pseudoniem van Piet Heerkens svd; Oome Teun naor zee; Nieuwe Tilburgsche Courant 18-11-1939)
Vlee jaor hekkut nog meemokt dettur ieverans inne weg gemokt wier... (Naarus; pseudoniem van Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra)

- Leuwerik, boven 't jonge koren/ heur ik oe bellekes ieverans rinkele (Piet Heerkens; uit De knaorrie, Leeuwerik, 1949)

ieverus

- Daamen, Handschrift 1916: "ieverus - hij mos irst nog ieverus zain (ergens)"

ievraand

- A.J.A.C. van Delft - "Ievraand" wil zeggen: ergens. (Nieuwe Tilburgsche Courant; Van Vroeger Dagen afl. 111; 27 april 1929)

ievrans
- Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930): 'waor ievrans?'

Algemene bronnen

- WBD III.4.4:198 'ieverans', 'ieverens', 'ieverantergens' = ergens

- J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - IEVERHANDS voor 'te eeniger plaatse', 'ergens'. Van iever of iewer en hands, zoo veel als aan deze of gene zijde.

- A. Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek (1995) - ievers - ergens (vla. brab.) = ie(ik)+waar+bijwoordelijke -s

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899: IEVERANS bijwoord -ergens, Fr. quelque-part; bij Sch. en Hfft. ook 'ieverhands' ook 'ievers' en in 't N. der Kemp. 'ergerans'. 'Ieverans niet' - nergens.

 

ik, ikke

persoonlijk voornaamwoord

ik

uitdrukking - enen ik n ene gij - grove steek bij het naaien van twee stukken tegen elkaar, zonder overlapping

- Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters, 7de perbeersel, 1996 - ikke, ikke, ikke n de rest kan stikke

- C. Verhoeven; Herinneringen aan mijn moedertaal (1978): IK, indien achter de persoonsvorm zonder klemtoon ('k), dan vaak daarmee verbonden: zak (zal ik), gk (ga ik), stk (sta ik), hak (had ik), zok (zou ik), wok (wou ik).

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899: IK daarnaast 'ikke(n.)'. Encl.: ek, ekik, ekikke.

 

ikkenok
samentrekking
ik ook
- Cees Robben Ikkenk.. zeej boerke Vinks (19560721)

 

illestiek, illestiekske

zelfstandig naamwoord en verkleinde vorm

elastiek, elastiekje

ook aangetroffen: llestiek

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - elastiekje

- Naarus, website CuBra, circa 2003 - As ge daor op d zulderke komt ziede vliegtuigmodelle en teekeninge en plaote, t is net in museum. Zweefvliegtuige hangen mee touwkes aon t zolder, dr zn ok motervliegtuige bij mee innen houteren schroef en illestieke moters.
- Elie van Schilt, wensite cuBra, circa 2003 - Er waren toen ok nog meesen mee un kofferke op hunne rug, die verkochten knupkes, gaoren, illestiek en nog veul meer dingen, ut waren mist woonwaogen-meesen, die zo hun kosje scharrelden.

- Lodewijk van den Bredevoort - Tegen enne bol schuppen, enne prop papier, meej ellestiekskes verend gemokt. Die ellestiekskes kregen we deur enne fietsbaand aon ripkes te knippen en die dan om dieje prop papier te spannen. Asset un bietje meej zaat koste der wel un ketier tegen aon schuppen, veur de ellestiekskes der allemol wir af waren gesprongen. (pseudoniem van Jo van Tilborg, Kosset den brne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006)

 

illetriek, eelktriek

zelfstandig naamwoord

elektriciteit

- Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue Vruuger en naa, 1926 - Op straot daor hangen groote bollen,/ De noemen ze naa elektriek

- Piet van Beers:

Ik hb tt naa toe not geweete
degge van unne sten kond eete.
In zonne sten zit michaniek
n d wrkt p illetriek.

- Cees Robben Aalleej... Zet den illetriek aaf.. (19690228)

- Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - D was ammel gas, toen was er gin illktriek!

Klik hier om dit bestand te beluisteren

- Interview met de heer De Kok (1978) N, d was irst stom! J, n toen ndderaand, toen hbbe we en mesjiene gekcht, en stommesjiene gekcht. () D hb ik zllef meej opgebouwd. () n ndderaand ist illktriek gewrren, h!

Klik hier om de audiobestanden van dit interview te beluisteren

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - de stommallemeules lope vort op illetriek - de stoomcarrousels draaien tegenwoordig op elektriciteit

- Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters, 7de perbeersel, 1996 - illktriek

- Cursus in Tilburgs een krantenrubriek circa 1940 - (62) 'De stoommallemeules lopen vort op illetries'

- Stadsnieuws: Toen den illektriek tviel, hmme mer en krske gebraand (220807)

bijvoeglijk naamwoord

- Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930): illetrische ...

- Piet van Beers:

Daor hadde Mieke, Ton en Nel
de tffels vur ons klrgezt
meej hil t geneuk van vles n sauskes
gruunt n brod (ge knt d wl)
n op iedere tffel (vur vf man)
n illetriek goermtte stl.

- Lechim (pseudoniem van Michel van de Ven), De Tilburgse Koerier, 66 08 19 - illetrieke dekes

- Lechim (pseudoniem van Michel van de Ven), De Tilburgse Koerier, 75 01 23 - Ok n goei illetrieke deeke / Haauwt oe wrm in d geval

- Cees Robben Dilletrieke laamp is kepot, kster... (19750425)

illetrieke draod

Tegenwoordig meestal de 'dodendraad' genoemd. Dit onder stroom staande draadwerk moest met name tijdens de wereldoorlogen voorkomen dat Nederlanders de landsgrens overschreden. In onderstaand voorbeeld worden ook smokkelaars daar het slachtoffer van:

- Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue Vruuger en naa, 1926 - Vlak bij de grens worren ze opgejaogd dur de kommiezen, de smokkelaers zuuken lijfsbehoud in 't vrmde laand. Mar om daor te komen moeten ze dur den elektrieken draod, de moordende afrastering die de Dtschers in de oorlogsjaoren tusschen Brabant en Vlaonderen spanden.

 

illetriesch

bijvoeglijk naamwoord

electrisch

- KAREL. Aha, ik gleuf dekkoe begrp: ge stokt stiekum n illetriesch straolkacheltje. D meude nie menneke, d witte toch. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

 

illetriezjn

zelfstandig naamwoord

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - elektricien

 

 

ilt

1. zelfstandig naamwoord

eelt

- Cees Robben Ak mar w in mn haanden krg... En ast mar gin ilt is... (19760220)

- Lechim - mar ik weet de dieje groffen breeje/ gin ilt mir op zen haande heej. (Lechim; pseudoniem van Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Krmes haauwe)

- Lechim - Zn haande zn enen bonk ilt... (Lechim; pseudoniem van Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: As vadder belond)

- WBD III.1.2:350 'eelt' = eelt; ook 'weer' of 'zweel'

2. bijvoeglijk naamwoord (met voor- en achtervoegsel)

- Zen iltige haande strilden de blaoier (Lechim; pseudoniem van Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Onzen oopaa)

- Hij wreef oover der schouwerblaoi/ meej zen verilte haand (Lechim; pseudoniem van Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Blot slao dod...)

 

immansiepaosie

zelfstandig naamwoord

emancipatie

- Lechim (pseudoniem van Michel van de Ven), De Tilburgse Koerier, 75 05 29 - We lve in 't jaor van de vrouw / D hiet immansiepaosie.

 

immel, eemel, emel

bijwoord

eenmaal

- Cees Robben 'k Zie 'm na-mar immel nooi-war... (19680119)
- Cees Robben Hij is naa immel w jengelchtig... (19680628)
- Cees Robben [Werkster tegen ongeduldige vrouw:] Ik kan na immel nie luien en meepesaant den tooren nog vasthaauwe k... (19821015)

- Interview Hermans - 1978 - ge had nie veul snte, ge kost nie veul nlgge n mnne kastelein, assie oe knde dan pofte ie wl mar as ons moeder t bd komt n ge had daor ng w staon, dan kregde ng ruuzie d moet in bd wir goed gemkt wrre hahahahaha hahaha zo ist immel! (transcriptie Hans Hessels, 2013)

KLIK HIER om het interview te beluisteren

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - tis ok immel wnter, war - het is uiteindelijk ook winter, nietwaar

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - ds naa immel de kaoje kaant dieter n is - dat is nu eenmaal de slechte kant die eraan zit.

 

imml

bijwoord

eenmaal

- Interview met de heer De Kok (1978) want ik was dan vort imml en jaor f zeuvetien, achtien n zo (transcriptie Hans Hessels 2014)

KLIK HIER om de audiobestanden van dit interview te beluisteren

 

impertaansie

zelfstandig naamwoord

importantie, belang

- Lechim (pseudoniem van Michel van de Ven), De Tilburgse Koerier, 73 01 18 - Mar w d'n brger gre hee / Is van gin impertaansie / De hgeschool krgt zunne zin / D'n brger de kwietaansie.

 

impesaant

bijwoord

- van Frans 'en passant'

► zie meepesaant

 

implts, inplts

voorzetsel

in plaats van

- Spa rod Spa blauw of Spa gl te drinke, implots van wn of Sjrrie. (Nel Timmermans; Onze klpclub; CuBra; 200?)

- SJAREL. Wel, inplots d de auto's stil hielen en er Engelschen uit spronge, sprong innen plisieagent op hullie toe. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

 

imprt

zelfstandig naamwoord

import, dat wil zeggen: inwoners van een dorpsgemeenschap die daar niet geboren zijn

- Cees Robben Toen den import bij ons tege pisse plasse begos te zegge is t gezk begonne... (19800523)

 

inbaokere

werkwoord, zwak

- WBD III.1.3:8 'inbakeren' = zich warm aankleden

 

inboere

werkwoord, zwak

financieel achteruitgaan, interen, inboeten

- inboere - boerde in - ingeboerd

lange oe

- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (2), 1962 - inbu.re(n) zwak werkwoord overgankelijk - inboeren, door boeren in vermogen achteruitgaan.

 

ind

zelfstandig naamwoord

eend

verkleinwoord intje

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - meervoud: 'inte', enkelvoud 'int'

- Elie van Schilt - unne schne vijver mee indjes... (uit: Un paor momentjes vur wet ouw monumentjes; CuBra, ca. 2000)

- Elie van Schilt - Op weg naor de bossen en ok in de bossen zelf hadde hier en daor un sltje en un venneke, daor gingen we in ut vurjaor dikkopkes vangen, inde-aaieren zuuken of jong indjes. (Uit: Tilburg waor zen oe bossen; CuBra ca. 2000)

- WBD eend, ook genoemd 'end'

- WBD ind, eend, poel poel poel - roepwoorden voor de eend, ook 'ndvoogel'

- WBD nd, woerd, wuunder (korte uu) - mannelijke eend

- WBD ind, indje - vleinamen voor een eend

- WBD eendje - roepwoord voor een jonge eend

- WBD indje, klijn eendje - vleinamen voor een jonge eend

- WBD III.4.1:204 'eend' resp. 'wilde eend' - wilde eend (Anas platyrhynohos)

- WBD III.4.1:207 'eend' - krakeend (Anas strepera)

 

inder

bijvoeglijk naamwoord
eender, hetzelfde

- Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930): 'nen eenderen toeschort'

- Ok agge strak de pp tgaot/ hdde van staand gin hinder/ want bij St. Pieter n de poort/ zn we alleml wir inder. (Lechim; pseudoniem van Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Gin verschil)

- Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - daor heej vruuger ok ene kiejsk gestaon die muziek gaaf. Krvel presies inder!

Klik hier om dit bestand te beluisteren

- Stadsnieuws: Tis amml inder, f ge naa dur den hond f dur de kat gebeete wrt (030509)

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899 - EENDER - eenderlei, dezelfde: Dat is ter eendere, dat is eender.

 

inderhaand

bijwoord

hetzelfde; eender; van dezelfde hand

- H.A. Sterneberg s.j., Een Busselke Braobaansch, uit: Oh! Klotterende klompen (1932) - 't is al inderhaand...

 

indoen

- WBD (van koeien) naar de stal brengen na de zomer; ook genoemd 'binnedoen', 'inhaole', 'pstalle' of 'binnegaon'

- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (2), 1962 - indu.un, onregelm.ww.tr. 'indoen' 1) onderdoen, zaaizaad door eggen in de grond brengen; 2) inhalen, van de weide naar de stal brengen.

 

indraaje

werkwoord, zwak

indraaien

- Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - der zene strf indraaje (vB Tilburgse Taalplastiek 1972) - een goede plaats veroveren; soms in het bijzonder m.b.t. een vrijer

 

induffele

werkwoord, zwak

- WBD III.1.3:7 'induffelen' = zich warm aankleden; ook: 'inpakken' en 'aanduffelen'

 

indvoogel

zelfstandig naamwoord

samenstelling van eend en vogel

- 2020 - Bij het opmerken van een vader met kroostrijk gezin: - n ieder scht is ng ginnen indvoogel! (Zegsman dhr. Hessels (1931-2006).

Volledige bron: KLIK HIER

 

Naar het begin van de pagina

Inhoud Woordenboek Tilburgse Taal

CuBra Home

inene

bijwoord

ineens

- Inene waar ik trug in de td. Ik moes inene n vruuger dnke. (Tillie B.: pseudoniem van Nicole van Wagenberg; uit een column van haar website Tilburgs Taolbuuroo, 2012)

 

infentrie

zelfstandig naamwoord

infanterie

- Interview Jolen - 1978 - Ik z in dienst ooveral gewist, hil Neederland deur, j. Gewoon infentrie n de grnzedaor wast mist veur, h, n de grnze. (transcriptie Hans Hessels, 2013)

KLIK HIER om naar de pagina met de audiobestanden van dit interview te gaan

 

infermaosie

zelfstandig naamwoord

informatie

- Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930): infermaosie

 

ingespanne

bijvoeglijk naamwoord
goed uitgerust; van het nodige voorzien

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - ik z er nie op ingespanne - ik ben er niet op ingesteld

- Cursus in Tilburgs een krantenrubriek circa 1940 - "k Zr nie op ingespanne'

- J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - AANGESPANNEN: 'Goed aangespannen of ingespannen zijn' beteekent hier niet slechts van goede paarden, wagen en tuig, maar in 't algemeen, wel van allerhande gereedschap voorzien zijn.

 

ingiete

werkwoord, sterk

ingiete - got in - ingegoote

- Informant Ad Vinken; inschenken

- Informant Ad Vinken; Zak ng es en tas kffie ingiete?

 

ingoojs

zelfstandig naamwoord, meestal bijwoordelijk gebruikt

ingooi, de inworp bij het voetbal, 'et is ingoojs'

- Zegsman Hans Hessels; Uit het geheugen van Hans Hessels, 2022 - Ingoojs Inworp

 

ingpt

zelfstandig naamwoord

inktpot

- Dirk Boutkan (1996) - uit cluster ngtp wordt de t verzwegen

 

inhaawe

werkwoord, sterk

inhouden; (zich) bedwingen

inhaawe - hiel(d) in - ingehaawe

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - 'Omd-k hil de tt munne laag ha motte inhaawe'

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899: INHOUDEN - te beteekenen hebben

 

inhamp

zelstandig naamwoord

- WBD III.4.4:186 'inhamp' = inham

 

inhange

werkwoord, sterk

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - erom houden, boven het hoofd hangen

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - 'D za-d-ur inhange f ie ut hlt' - Het zal erom houden of hij 't haalt.

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - 'D za-d-ur inhange vur-um' - Daar staat hem wat te wachten.

 

inhaole

werkwoord, zwak

inhalen

inhaole - hlde in - ingehld

ook in tegenwoordige tijd vocaalkrimping

- WBD (van koeien) naar de stal brengen na de zomer, ook genoemd 'pstalle'

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - oew schaoj inhaole - je schade (achterstand) inhalen

- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (2), 1962 - inhalen, thuishalen, onder (zijn) dak brengen, bergen, binnenhalen

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899: INHALEN - inhuldigen, plechtig ontvangen; Fr. inaugurer; bij landbouwers: Den oogst naar de schuur voeren.

- Jan Naaijkens, Biks: inhaole werkwoord - inhalen

 

inhbbe

werkwoord, sterk
tijd, geduld, moeite vergen

inhbbe - had in - ingehad

gewoonlijk onpersoonlijk

- WBD III.2.3:258 'een stuk inhebben' = dronken zijn

- WBD III.2.3:259 'een brom inhebben' = dronken zijn

- C. Verhoeven; Herinneringen aan mijn moedertaal (1978):
INHEBBEN, meestal onpers. gebruikt: d hee w in - daar zit zoveel aan vast, dat het lang duurt voordat het ervan komt.

- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (2), 1962 - inhebben 1) in zich hebben, bevatten; 2) binnen hebben, binnen de schuur gehaald hebben.

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899: INHEBBEN - INHEMMEN - vorderen, eischen

 

inkalve

werkwoord, zwak

inkalven

- WBD II:1006 - inkalven; afkalven: het afzakken van het kettinggaren; ook wel afkalve, kalve of kalvere genoemd

 

inkle

werkwoord, zwak

inkuilen

- WBD I:1441 aardappels poten met de schop in afzonderlijke kuiltjes: inkle

 

inkhoorentje

zelfstandig naamwoord verkleind

eekhoorntje

- Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters, 7de perbeersel, 1996 - eekhoorntje

- Stadsnieuws: 'Der zaat en inkhoorentje onder den bom buukenotjes te zuuke'(141007)

- WNT INKHOORN - gewestelijke bijvorm van eekhoorn

 

inkhurntje

zelfstandig naamwoord, verkleind

eekhoorntje; zie ook 'inkhoorentje'

- Dialectenqute 1876 - inkhurntje

- Jan Naaijkens, Biks: inkhoorn zelfstandig naamwoord - eekhoorn

 

inkoome

zelfstandig naamwoord

inkomen

hier figuurlijk gebruikt

- Zegsman Hans Hessels; Uit het geheugen van Hans Hessels, 2022 - Grot inkoome Gezegd als een vrouw wijdbeens op een stoel zit
►waaj koj
 

 

inkope

1. werkwoord, sterk

inkopen

2. zelfstandig naamwoord meervoud

inkopen

- WBD III.2.2:2 'inkopen gedaan hebben' = zwanger zijn

 

inkrge

werkwoord, sterk

inkrijgen

- WBD (van een koe) er gin kalf kunnen inkrge - niet drachtig willen worden

- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (2), 1962 - inkrijgen, drachtig doen worden.

 

Pootstok om in te krukken - afbeelding uit: Kroniek van de Kempen

 

inkrukke

werkwoord, zwak

aardappels poten met de pootstok

- WBD I:1441 inkrukke

 

inlgge

werkwoord, zwak

inleggen

- WBD I:1440 aardappels inleggen met de hand: 'inlgge'

met de schop: 'inkle', poten met de pootstok: 'inkrukke', poten in de voor: 'inspaoje'

 

inmaantele

werkwoord, zwak

inmantelen

- WBD II:1052 - inmantelen, het plooiend vouwen van stukken weefsel die van het getouw genomen zijn; ook: optffele

 

inne

telwoord

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - ene (een zekere)

 

inneeme

werkwoord, sterk

innemen

- Zegsman Hans Hessels; Uit het geheugen van Hans Hessels, 2022 - Daor kunde vergif op inneeme Dat gaat gegarandeerd gebeuren.

 

innegte, innigte

telwoord

enige

► nnegte

 

inpaase

werkwoord, zwak

- WBD III.1.2:26 'inpassen' = opschuiven; ook 'opschikken', 'ruimen'

 

inrge

werkwoord, zwak

inrge - reg in - ingereege

geen vocaalkrimping in tegenwoordige tijd

- WBD II; 744 dichtbinden: het met touw dichtbinden van een veteropening, voordat men begint met overhalen

 

inschaore

werkwoord, zwak

geen vocaalkrimping

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - verzamelen, ophalen

- J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - INSCHAREN

- K. Heeroma - Brabants uit de 18e eeuw (woordenlijsten Verster,1968) - INSCHAREN - het vee in de weijde brengen. Doch wordt doorgaans gebruikt van ene gemene weijde, die op zekeren bestemden tijd ingeschaard wordt.

 

inschiete

werkwoord, sterk

inschiete - schoot in - ingeschoote

- WBD inschieten

- WBD aantrekken: schiet gaa in mn lrze - trek gauw mijn laarzen aan

- WBD inschieten (het deegbrood in de oven plaatsen)

- WBD inschiete (III:1O38) - inschieten (v.d. weefspoel /inslag); ook: schiete, inslaon, durslaon, slaon of gooje

- WBD inschiete (II:104l) - inschieten: inweven van een kleur of patroon

- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (2), 1962 - bij buren een of meer mikken resp. broden laten bakken.

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899: INSCHIETEN, bij naaisters: 'Nen lap in een kleedingstuk inschieten' - er eenen lap innaaien om het te herstellen.

 

inscht

zelfstandig naamwoord

- WBD II:713 inschot: de plaats waar men met de voet in de schoen schiet

 

insgelks

bijwoord

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - insgelijks, eveneens, van hetzelfde

- WNT INSGELIJKS - evenzoo, evenzeer, eveneenz

 

inslag

zelfstandig naamwoord

de draden die bij het weven in de breedte lopen; in tegenstelling tot de kettingdraden, die in de lengte lopen.

- Interview Hermans - 1978 - mar as ge ng van de veezel af irst et gaare moet spinne, war daarnaa ng verwrke tt ktting n inslag in de weeverij n dan ng es et stuk 54 meeter maoke.. (transcriptie Hans Hessels, 2013)

► KLIK HIER om het interview te beluisteren

 

inslagkeejper

zelfstandig naamwoord

inslagkeper

- WBD II.4. p. 868 Een keper waarvan het oppervlak (de 'bovenkant van het weefsel') hoofdzakelijk door inslagdraden wordt gevormd - inslagkeper: het type inslachkeejper, K 183 (= Tilburg) .

 

inslaachsatn inslaachsetn

zelfstandig naamwoord

inslagsatijn

- WBD II.4. Satijn waarvan het oppervlak (de 'bovenkant van het weefsel') hoofdzakelijk door inslagdraden wordt gevormd - inslagsatijn - inslaachsatn, K 183 (= Tilburg); inslaachsetn.

 

inslaon

werkwoord, sterk

inslaan

inslaon - sloeg in - ingeslaon (hij slao in)

- Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - der et roejke ingeslaon hbbe (vB Tilburgse Taalplastiek 1969) - de laatste adem uitgeblazen hebben (Weverstaal; zie onder roejke)

- WBD II:1038 inslaon - inslaan: inschieten van de weefspoel; ook: durslaon, slaon, inschiete, schiete of goje

- WBD III.4.4:88 'inslaander' = hevige donder; ook 'inslag'

 

inspaoje

werkwoord, zwak

met de spade inbrengen, inspitten

- WBD I:1442 aardappels poten in een voor: inspaoje

- Stadsnieuws: D waar de grotste ll: iemes inspaoje in den Dn = Dat was de grootste gein: iemand ingraven in de Drunense Duinen (230108)

 

insteeke

werkwoord, sterk

insteken

- WBD 'instke' (II:1166) - insteken (= vademen: een draad door het oog van een naald halen)

 

int

zelfstandig naamwoord

inkt

- Cees Robben Hij greep naar int en naar pampier (19651224)

 

Detail uit Prent van de week van 29 juni 1957

 

- J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - INT voor inkt of, gelijk anderen spellen, enkt. Sommigen leiden het woord af van het Poolsche inkaust...

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899: INK, INT, ENK - ent, griffel: eenige inten op 'nen boom steken.

- Noord en Zuid, jrg. 25, 1902, p. 241 Int, inkt. De vorm int was ook in 't Mnl. naast inct in gebruik. Over de etymologie van dit woord zijn de geleerden het niet eens.
- MNW lemma INCT - Mit ynt ende mit pennen ghescreven, Hs. Moll 5, 120 b., Holland, 1450-1470; Van papier ende int, Bel. v. L. 383.; Om int ende papier gegeven voir mijns heren clercken, Oorl. v. Albr. 162, 1390-1400.; Dat alle die bergen waren pappier, ende alle meer ynt, ende alle menschen die snelste scrijvers waren, die en conden niet beschryven dat grote loon, D. War. 4, 523.

 

intds

bijwoord

intijds, tijdig, op tijd

- Kees en Bart; krantenrubriek ca. 1930 - 'intijds'

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - ge moet et intds laote weete - je moet het tijdig laten weten

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - toeter intgs - claxonneer op tijd

- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (2), 1962 - intets, bijw. 'intijds' - bijtijds

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch,  1899: INTIJDS (ij kort) bijwoord - bijtijds, tijdig

- Jan Naaijkens, Biks: intds bw - op tijd

 

intre

werkwoord, zwak

interen

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - interen, inboeten, erop toegeven

- Stadsnieuws: Ik h gin geluk meej et kaorte, ik tr in op menen buut (120409)

 

interesaant

bijvoeglijk naamwoord

belangwekkend, interessant

in ouder Tilburgs vooral gierig

De betekenis 'gierig' is afgeleid van het Franse intrt, (eigen)belang

- N. Daamen - handschrift 1916 - "interessaant - 't is nen intressaante vent (gierig, hebzuchtig)"

- Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930): intersaant, intersaanter = interessant(er)

- A.J.A.C. van Delft - "Een interessaant wijf" is een vrouw die zuinig is, op het gierige af. (Nieuwe Tilburgsche Courant; Van Vroeger Dagen afl. 109; 13 april 1929)
- A.J.A.C. van Delft - "Het is 'ne freete (trotsche, hoovaardige, fatterige) meensch, da kan d'm aanzien, mar zij is z'n interessaant (gierig) wijf, da ze 'n dubbeltje deur zou bijten, al was 't d ze van ouwerdom op d'r taandvleesch liep", sprak de een en de ander antwoordde gevat met de woordspeling: "D doen nou al d'r bessems (bezems) en vegers al." Dit is: Die trotsche man had dus een gierige vrouw en de bezems werden versleten tot op het hout. (Nieuwe Tilburgsche Courant; Van Vroeger Dagen afl. 108; 6 april 1929)
- A.J.A.C. van Delft - "W iesse toch interessant tot oppene cent", zegt de groenteman, die z'n knolraap verkocht heeft en bij het teruggeven een halfje tekort komt, waarvoor de zorgzame huismoeder nog gauw een appeltje van z'n kar grist, om toch zeker niets te kort te komen.(Nieuwe Tilburgsche Courant; Van Vroeger Dagen afl. 110; 20-04-1929)

- A.J.A.C. van Delft, uit: Toen Tilburg nog dorps was: Een heel typisch dialect; Nieuwe Tilburgsche Courant, 17 juli 1956) - En toen ie grotter wier, ies ie zo gierig geworre, zonne vrak, zo interessaant, zonne pin, zo gierig as de naacht.

- Pierre van Beek Een goede eigenschap daarentegen is zuinigheid. Voor zuinig bezitten we ook 'n eigen woord en wel "interessaant". We hoorden het vooral gebruiken met betrekking tot een vrouw. Zo is een "interessaant wijf" een zuinige vrouw. (Tilburgse taalplastiek 7 Nieuwe Tilburgse Courant zaterdag 18 maart 1950)

- Cees Robben Hij zeej ddgemoedereerd dek unne interessaante meens z... (19591107)
- Cees Robben t Was unne bekaampige meens.. vuil en interessaant.. (19691107)
- Cees Robben Ik heb nog nt unne interessaantere meens gezien as die daor lpt... Gierig.. vuil.. van den haauwvaast.. eene van penning zistien... (19840127)

- Informant Piet Mutsaers; - enen intersaante meens - iemand die steeds op eigen voordeel uit is.

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899: INTRESSANT - eigenbelangzuchtig, inhalig, op zijnen interest uit, schraapzuchtig.

 

intreej

zelfstandig naamwoord

entree(geld)

- Interview Hermans - 1978 - Ge had vruuger niks as veugeltjes vangebiejeskoope d was er ng nie as presies Divvenijns op den Heuvel mar d was en kwartje intreej!. (transcriptie Hans Hessels, 2013)

KLIK HIER om het interview te beluisteren

 

inwije

werkwoord, sterk

inwijden

- Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - omd de Noordhoekse krk nie ingeweeje was toen dieje td

Klik hier om dit bestand te beluisteren

 

inzepe

werkwoord, zwak

inzepen

inzepe - zipten in - ingezipt

- Cees Robben Zakkoewis inzeepe... (19560128)

 

inztte

werkwoord, zwak

inzetten

- WBD inztte - inzetten, inwerken, in bewerking nemen, c.q. be- of verwerken van huiden (II:596)

- WBD inztte (II:l036) - opsteken van pijpspoelen; ook: opdoen

 

ir

onderscheidend voegwoord van tijd

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - eer, voordat

 

irgiestere

bijwoord

eergisteren

- Lechim (pseudoniem van Michel van de Ven), De Tilburgse Koerier, 70 04 23 - Z zaat de Peer irgiestere / Aon n stuk deur te daoze

 

irlek

bijvoeglijk naamwoord

eerlijk

- Henk van Rijen; Mn Tilbrgs Wordeboek (1998) - eerlijk

- Dirk Boutkan (1996) - irlek (met vocaalkrimping)

 

irst

telwoord, bijwoord

eerst

- Cees Robben Mar k moetet irst nog zien... (19600219)
- Cees Robben De goei gaon aaltij t irst... (19720519)
- Cees Robben Zonder irst n krske te maoke... (19720707)
- Cees Robben De goei gaon aaltij t irst... (19740118)
- Cees Robben Waor zal ie naa t irst aon begiene? (19840824)

- Dialectenqute 1876 - hij is den irste

- A.A. Weijnen; Dialectatlas van Noord-Brabant; Antwerpen 1952 - doe irst d raom is toe; de irste mis

- A.A. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) - irste, geen 'urste' (blz.12)

 

irste

rangtelwoord

eerste

- Cees Robben Den irste zondag van de maai/ dan trokken wij dur stad en haai/ mee de meziek naor Meuleschot/ naor Ln of Beek.... Mar t is kepot...../ dauwtrappen is vort van de baon....../ d hee jandoome afgedaon! (19540508) [Deze prent werd gemaakt naar aanleiding van een dreigende hernieuwing (handhaving) van het oude verbod op katholiek getinte manifestaties op de openbare weg, meestal het processieverbodgenoemd.]

zelfstandig gebruik

- Cees Robben t Irste wettie zeej... (19580726)

- Interview Hermans - 1978 - Daor hadde vruuger dieje pttemaoker van Appels n hedde daor d kefeej van Eerdewijk, daor gingde mistal en borreltje vatte. Mar witte w d is?... Den irste smkt nie zo goed as de vierde! (transcriptie Hans Hessels, 2013)

KLIK HIER om het interview te beluisteren

 

irstes

telwoord

in de eerste plaats

- Irstes Vrede op t programma. (Naarus; pseudoniem van Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra)

 

irtie

samentrekking van 'eer' (voordat) en 'hij' met t als verbinding

- Audioregistratie 1978 - ene personewaoge hing n, aachter die lookoomootief n dan en rij veejwaoges, en stuk f tien, vftien. Die zaate vol veej irtie in Den Bosch was, hor! Dikkels zat meejgereeje meej onze vadder, daor swoensdag Bossche Mrt! (Interview met Heikanters - Transcriptie door Hans Hessels)

 

is

bijwoord

eens, 'ns

- Cees Robben Kkkis of ie kkt Pietje... En as ie kkt... Nie kke... (19541224)
- Cees Robben 'k Keek is in den doel... (19560714)
- Cees Robben [vader tegen een kind] Alleej... Gift dn me is n hendje... (19580510)
- Cees Robben Dokter Jaanse kwaamp is kke... (19660429)

- Dialectenqute 1876 - mok de gloaze is vol - vul de glazen

- Dirk Boutkan (1996) - zuukt is nr menen oed

- A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (2), 1962 - is, respectievelijk es, bijwoord 'is' (zwakke vorm van) eens

- Cornelissen & Vervliet; Idioticon van het Antwerpsch 1899: EENS (uitspraak is) bijwoord wordt veel aangewend zonder bepaalde beteekenis en geeft aan de uitdrukking eenen zweem van verzachting = Ne keer

 

Isedoris

eigennaam

de heilige Isidorus

- Cees Robben brengt Sint Isidorus in beeld als geneesheilige die men aanroept bij klachten over de stoelgang; het verband is nog niet opgehelderd. De prent werd gemaakt naar aanleiding van een bijeenkomst van de Broederschap van Sint Isidorus in het Sint Elisabeth Ziekenhuis.

- Cees Robben Heiligen Isedoris/ Wil mij arme kloris/ Lekker laten p...../ Nu we u aan gaan roepen... (19740104)

 

- Cees Robben 4 januari 1974

 

isser

samentrekking

is er

- Cees Robben Isser d eene van t Gurke Tonia...? Nee hrre... d -Informant Toine Raaijmakers; wordt bij ons ginne Turk vermist... (19560303)

- Cees Robben t Kiendje isser... God zij daank (19600422)

- Cees Robben Mn vrouw isser wir bij, meneer dokter... (19790427)

- Cees Robben Ongelk isser bij die van men nt bij.. Ze haauwt aaltij dren pt stf... (19790518)

 

isset
samentrekking
is het
- Cees Robben W isset toch moeilijk (19811120)
 

issetter
samentrekking
is het er
- Cees Robben W issetter goed... in Gol.. (19561006)
 

issus
vorm van zijn; alleen bij Robben opgetekend
- Cees Robben Dr issus nog zat... [Er is nog genoeg] (19650827) mogelijk betreft het een bijzondere genitief, waarbij us staat voor van: er is daar nog genoeg van.


it

eet

2e+3e persoon tegenwoordige tijd van 'eete', met vocaalkrimping

- Cees Robben Dan it ie al dn vorse worst en hil mn soepvlees (19641231)
- Cees Robben [Vrouw over haar man:] Hij it uit mn haand... (19691114)
- Cees Robben ... Nol van Ham/ Die aaltij it en zit (19651231)

- Zegsman Hans Hessels; Uit het geheugen van Hans Hessels, 2022 - It... W tussen oe tene zit... - Tenenkaas

 

Naar het begin van de pagina

Inhoud Woordenboek Tilburgse Taal

CuBra Home