INHOUD BAKEL
INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

Zetfouten in "Vertesselkes"?

Het heeft er alle schijn van dat in de enige druk die er van "Vertesselkes" is uitgekomen een paar dichtregels zijn weggevallen, en wel in de liekes "De deur van de kerk van Baokel", "De kerk verdouwd", "De gemeenteraod van Baokel 1." en "De schildersrekening". De ontbrekende regels zijn met puntjes aangegeven en genummerd (1 t/m 5). Is er misschien iemand die toevallig de ontbrekende regels kent?

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

Bakelse Feestliedjes - 4 De deur van de kerk van Baokel - Piet Heerkens
Uit de bundel 'Vertesselkes' (1941)
bezorgd door Ben van de Pol

DE DEUR VAN DE KERK VAN BAOKEL

 

Dus Baokel had 'n kerk,

d waar een heel gebeure!

Mar 't waar me 't kerkske wel:

een kerkske zonder deure!

Van deuren ha'n ze in 't drp

nog nooit nie heure zinge,

want deuren, goed beschouwd,

zijn nog mar vremde dinge!

Zo'n houtere stop-in-'t-gat,

zo'n plaanke gaoten-stopper

mee hengsels, klink en slot

en nog 'nen houteren klopper...

 

Den brgermeester waar

eens ver op reis getogen,

naor Deurne, in de buurt;

daor had ie, ongelogen,

zo'n stop-in-'t-gat gezien,

en, pas teruggekomen,

stuurde-n-ie den timmerman,

hij hiette Jantje Doomen,

naor Deurne om die deur

goed te bezien, - in Deurne

bekeek Jan goed d ding

van aachteren en van veurne.

"Ik maok ze nao", zee Jan,

"mar hoe d're nm onthaawe!?

Zo'n deur is dus 'n deur!"

Jao, Jantje waar 'ne gaawe!

"En deur 'n deur gao'k deur!"

Wel honderdduuzend keere

bleef Jantjen onderweg

d zinneke rippeteere:

"dus deur 'n deur gao'k deur!"

Toen is d Jantje Doomen

herhaolend "deur 'n deur

deur" veur 'ne sloot gekomen;

hij naam 'ne raomscheut, sprong,

hij waar no' nie verslete!

en kwaam aon den overkaant

mar waar z'n "deur" vergete...

"Verdorie-nog-aon-toe,

hoe kan 't oe overkomen

d gij zoo iet vergeet,

gij, slimmerik Jan Doomen!"

Mar hoe-t-ie daocht en daocht

en deger prakkezeerde,

't waar boter aon de galg;

en hoe-t-ie et ok probeerde,

et woordje waar ie kwijt,

hij waar et verlore gespronge,

en ie mopperde in z'nen baord:

"Je, Jan, w n gezongen?"

 

Hij semmelde dubbend deur

en 't wier al zuutjes dster,

toen 't woordje "deur" 'm weer

te binnen schoot, z, lster:

Jan Doomen liep verdraaid

in 't donker rats verloren

en kwaam daor veur 'n heg

van brem en scherpe doren;

hij vrong en vreukte vreed

om deur die heg te komen,

en toen 't 'm lukte, riep

ie: "'k Ben er deur, Jan Doomen!

Er deur! Er deur! D-d-is 't!

Naa moe'k et nie meer vergeten!

Er deur! Er deur! Er deur!

Naa za'k et vort wel weten!"

En Jantje Doomen liep

en riep zo hard ie kos:

"Ik ben er deur! er deur!"

.............................. (1)

liep dwars deur waai en bos,

deur slooten en deur heggen,

terwijl ie toepartoe

"ik ben er deur" bleef zegge...

 

Zoo kreeg dan Baokels kerk

zo'n stop-in-'t-gat van plaanke,

en ze hee d-d-aon 't zjenie

van Jantje Doomen te daanke!