HOME
AUTEURS
BRABANTS
NATUUR

CuBra

Deze rubriek kwam tot stand op initiatief van en met medewerking van de Hein Mandos Stichting, Waalre

Copyright 2009

Hein Mandos Stichting

Illustraties: René Coolen

 

Mail aan Cubra

Commentaar

Aanvullingen

CuBra Digitale Bibliotheek - De Brabantse Spreekwoorden

drs. H. Mandos & M. Mandos-van de Pol

 

KLIK HIER om het volledige boek te downloaden

Aantal pagina's: 541

Omvang: 7 Mb

 

De ontstaansgeschiede- nis van De Brabantse Spreekwoorden - door Johan de Bruijn (Hoofdstuk 4 uit De Bruijns boek 'De blik op het zuiden') 

Johan de Bruijn - De blik op het zuiden - het heem van Hein Mandos & Miep Mandos- van de Pol 1907-1996 is nog verkrijgbaar via de boekhandel:

isbn 978 90 8730 002 9, of via www.uitgeverijveerhuis.nl

 

Een artikel van H. Mandos: 'Een zestiende- eeuws Tilburgs registertje met spreekwoorden' (uit: Actum Tilliburgis, 1978)

Aantal pagina's: 15

Omvang 0,4 Mb

Caspar van de Ven - Een artikel over 'De Brabantse Spreekwoorden'

Aantal pagina's: 28

Omvang 1,3 Mb

De directeur van het Kabinet der Koningin over 'De Brabantse Spreekwoorden'

Aantal pagina's: 1

Omvang 0,04 Mb

'De Brabantse spreekwoorden' en de computer; artikel van W. Balemans en C. v.d. Ven

Aantal pagina's: 13

Omvang: Mb: 0,5

Archief en collectie Hein Mandos; artikel door C. v.d. Ven

Aantal pagina's: 2

Omvang: Mb 0,25

Een van de duizenden lemma's uit het boek Over het boek en de totstandkoming ervan

‘Voor alle Brabanders’, dat was het motto waaronder De Brabantse spreekwoorden in november 1988 het licht zag. De verzameling waarmee Hein Mandos al voor de oorlog begonnen was en die door zijn weduwe Miep Mandos-van de Pol vanaf 1978 was voortgezet, was ten slotte toch in boekvorm verschenen, en werd in de uitgave van de Hein Mandos Stichting onmiddellijk een succes. Nog in hetzelfde jaar verscheen een herdruk, een jaar later de derde druk. Een vierde, uitgebreide druk, verscheen in 1992 (eveneens bij de Hein Mandos Stichting) en was een jaar later al aan een herdruk toe. In 2003 verscheen bij Kempen Uitgevers de zesde, verbeterde druk. Het is deze definitieve zesde druk die de Hein Mandos Stichting via website CuBra vanaf 19 maart 2009 aanbiedt aan ‘Alle Brabanders’.

Drs. Hein Mandos (Tilburg 1907 - Waalre 1978) legde de grondslagen voor zijn spreekwoordenverzameling reeds in 1926, voordat hij Nederlands, geschiedenis en volkskunde ging studeren aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

Tijdens de studie kreeg zijn grote belangstelling voor de Brabantse taal en heemkunde vorm en zijn verdere levensloop werd erdoor bepaald: 35 jaar docent aan het Gymnasium Augustinianum te Eindhoven: een stuwende rol in taal- en volkskundige groepen, waaronder de Stichting Brabants Heem (hij redigeerde van 1948 tot 1976 haar tijdschrift); en de Heemkundige Studiekring Kempenland te Eindhoven. Zijn eerste publicatie over spreekwoorden in 1936 werd gevolgd door vier decennia van onderzoeken en publiceren.
In 1977 nam Hein Mandos het initiatief om met de Regionale Omroep Brabant het wekelijkse programma Bij wijze van spreke op te zetten. Het leverde hem, en na zijn dood zijn vrouw Miep Mandos-van de Pol (overleden in 1996), doorlopend aanvullingen op de verzameling over het Brabants spraakgebruik.

Hein Mandos' wens eens zijn verzameling in een boek te bundelen en voor alle Brabanders toegankelijk te maken, is vervuld door zijn vrouw met de niet aflatende steun en toewijding van de Hein Mandos Stichting.


Hein en Miep Mandos op vakantie in Oostenrijk - collectie Nettie van de Pol
Miep Mandos-van de Pol signeert een exemplaar van De Brabantse spreekwoorden - collectie Nettie van de Pol
Hein Mandos tijdens een lezing - collectie Hein Mandos, BHIC
Het echtpaar Mandos - Druten, 1943 - collectie Nettie van de Pol