HOME
BRABANTS
AUTEURS
TEKSTEN
FOTO
KUNST
SPECIAAL

CuBra

Cor Swanenberg - Inhoud

7 gedichten (in het Brabants van Berlicum)
20 bloemen (Brabantse namen & illustraties)
Shakespeare (zijn bloemen in het Brabants)
Bibliografie Brabantse publicaties en liedjes (Samengesteld door Cor Swanenberg)

 

20 september 2007

 

Vader en zoon als ‘dialectreuzen’ samen geëerd voor hun inzet

Brabantse Dialectprijs voor Cor en Jos Swanenberg

 

De Brabantse Dialectprijs 2007 is toegekend aan vader en zoon Cor en Jos Swanenberg uit Berlicum. Juryvoorzitter Jan Smeets heeft dat gisteren bekendgemaakt. Cor en Jos Swanenberg krijgen deze prijs voor hun individuele prestaties voor het Brabants dialect en de manier waarop ze daarin samen optrekken. Het is voor de twaalfde keer dat de Brabantse Dialectprijs wordt uitgereikt.

 

De prijs wordt zaterdagavond 29 december uitgereikt in De Beurs in St. Oedenrode. Bij deze gelegenheid worden in het Brabants vertaalde liedjes van The Beatles uitgevoerd. Zestien verschillende liedjes zijn vertaald en worden in zeer uiteenlopende muzikale stijlen gebracht. Dit Bietels-project was een cadeau aan de winnaar van de Brabantse Dialectprijs vorig jaar, de Stichting Brabantse Dialecten Festival te Lieshout.

 

Cor en Jos Swanenberg zijn volgens de jury van grote betekenis voor het dialect in Brabant. Cor Swanenberg was en is een van de grote gangmakers. Het is naar de mening van de jury uitzonderlijk dat zoon Jos in de voetsporen van zijn vader is getreden en dat ze los van elkaar maar ook samen belangwekkende projecten op het gebied van dialect aangaan.

 

Vader Cor was lang voor het ‘mode’ werd bezig met het vastleggen en levend houden van het Brabants dialect. Al meer dan dertig jaar publiceert hij boeken, produceert hij LP’s en CD’s, houdt hij radiocolumns, geeft hij lezingen, voordrachten en recitals. Niemand in de provincie kan bogen op zo’n langdurige, constante en intensieve inspanning voor de ‘taol van ons moeke’.

 

Zoon Jos is met elan in de voetsporen van zijn vader getreden. Met name zijn publicatie over de plaatselijke en regionale vogelnamen in Brabant trok veel aandacht. Hij is als ‘bewoner’ van het erfgoedhuis aan de Parade in Den Bosch de eerste consulent voor het Brabants dialect in onze provincie. Overal vind men zijn publicaties en zijn werk voor het tijdschrift ‘Brabants’ is van niet te onderschatten belang.

 

Het boek ‘Eige greij, ‘n Meierijs woordenboek’ is misschien wel het mooiste project, dat ze samen tot stand brachten. Wie twijfelt aan de mogelijkheid om op dialectgebied de fakkel door te geven aan een nieuwe generatie, kan het beste zijn oordeel herzien na de toekenning van de Vergulde Klomp 2007 aan deze twee ‘dialectreuzen’.

 

De Brabantse Dialectprijs staat in Brabant bekend als ‘De Vergulde Klomp’. De prijs is een initiatief van de Stichting Tilburgse Taol, een van de meest actieve dialectgenootschappen in Brabant. De jury onder voorzitterschap van Jan Smeets kent de prijs voor de twaalfde keer toe. Vorige prijswinnaars zijn onder anderen de zangers, tekstschrijvers Gerard van Maasakkers, Tjeu Sijbers en Marja van Trier, liedjesverzamelaar Harry Franken, taalkundige en journalist Wim Daniëls, de wetenschapper professor Toon Wijnen, bverhalenbverteller Willem Iven, en de organisatoren bvan dialectactiviteiten Sjef van Schalen en de Stichting Brabants Dialectenfestival. Zanger Nico van de Wetering uit St. Oedenrode ontving de Klomp bij wijze van aanmoediging. Eén keer is de prijs postuum uitgereikt: aan Frans Verschuren, de overleden dialectpromotor van West-Brabant. Het belang van de Brabantse Dialectprijs heeft gelijke tred gehouden met de stormachtig groeiende belangstelling voor het Brabantse dialect.