CuBra
INHOUD HENK TERWAL
HOME
BEELDENDE KUNST
FOTOGRAFIE
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
SPECIAAL

Grote of O.L.V.Kerk, Breda

Zuidelijke kooromgang, van west naar oost

2004, sepia en inkt, 22 x 32 cm

 
Copyright 2005 CuBra, Henk Terwal & Bauke van Halem
Henk Terwal - kerkinterieurs in aquarel - met een gedicht door Bauke van Halem

Ruimte

 

fluistering

vindt vaste vorm

aan hoeken, boog, timpaan

door zachte trilling

volgend zoekt

naar uithoek

klankensteun en sterkte

 

f l u i s t e r i n g

vindt convergerend

luisterpunt

uit concentratie

zuiver

toon geboren

dragend verder

raakt

 

f l u i s t e r i n g

vindt stralend ver

en ver voorbij

nog concaaf

hol en rond

en andere vormen

vullend

 

f l u i s t e r i n g

reikt wijzend

elk travee

haar eenheid toe

draagt tras en tuf

en zacht beroert

het gladde marmer

 

f l u i s t e r i n g

streelt beelden

bladgoud

glanzend hoog

vult crypt

draagt tongewelf

ter sterkte

 

f l u i s t e r i n g

juicht lof

en snikt, betreurt

kleurt elke toon

van adem

maakt de ruimte

vol