CuBra
INHOUD HENK TERWAL
HOME
BEELDENDE KUNST
FOTOGRAFIE
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
SPECIAAL

Grote of O.L.V.Kerk, Breda

Orgel, van noordelijke zijbeuk naar het westen gezien

2004, aquarel, 29 x 39 cm

 
Copyright 2005 CuBra, Henk Terwal & Bauke van Halem
Henk Terwal - kerkinterieurs in aquarel - met een gedicht door Bauke van Halem

Adem

 

Oude zwaar gebeukte bomen

Maken lege ruimten

Zwijgend vol

En vormen rijk ornaat

Tot ordening

En bakening

Van plaats

En gang

 

En ver daarbovenuit

Rijst

Blauw

Het engelengewelf

 

Muziek van wind

En sterrentwinkeling

 

Meer nog dan woorden

Is het zwijgend zuchten

Der gebeden

 

Wat koninklijk

De ruimte vult

 

En zonbeschenen

Doet lichten

Klinken

En verlangend

 

Ademen