CuBra

INHOUD VAN BEURDEN
HOME
SPECIAAL
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO

Print  Pagina
 

Marcel van Beurden

3 Nieuwe gedichten


 

 

Columbus

 

 

De wind van land is vol met zoete geuren.

Elk woord van ons is vechten met de zee.

Het spant ontluistert elke van jouw frasen.

 

De hemel kleurt met regen strepen wolken.

En doodstil sijpelt het land uit het woud.

We worden met de grond gelijk gemaakt.

 

Waar de einder zich tot ons verhoudt

zijn we opnieuw verzeild geraakt,

terwijl de naakte indianen zich verweren.

 

Ik word begeesterd door verhalen en gedichten…

Temidden van waartegen ik me nog verzet

ontwaar ik alles wat ik woordbeheer.

 

 

 

Genesis

 

 

In den beginne was er, is er vrouw

- van lichaam, taal en zondeval verstoken,

was er ook geen materie “Man” bekend.

 

In deze naaktheid staan we afgetekend.

Dat wat we weten moeten is er niet;

wat er is, weten we niet te benoemen.

 

Een som van de afzonderlijke delen

bereken je uit jouw en mijn bestaan,

en je weerlegt je door aanwezigheid.

 

Er is geen hier en nu meer te beschrijven.

Een zin die uit mijn taal is opgestaan

- weldra zal jij daarin verdwenen zijn.

 

 

 

Outlaws

 

 

Ik zou het glas-in-lood met je laten praten;

we plukken woorden uit het vensterglas.

De splinters klinken sprekend op de plinten.

Hoor toe: het ochtendregent in het dal.

 

Ringen nevel schuren langs de morgenbalken

van het huis dat ons aan de dag ontvalt.

Van tussen de guirlandes druppen

zinnen uit het zwerk dat ons verzengt. 

 

Het nut van ons bestaan overstijgt de waarde…

We zijn niet waar we waren en wij resteren,

met de vroegste uren in ’t verschiet,

immer waar we niet geraken.