Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2021

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

500 van zijn meer dan 1000 Tilburgse dialectverzen,

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier


Aflevering 2 - Nummer 51 tot en met 100

 

050. 't Heurt 'r bij                                                                                     Slag van Waterloo

Jaoneke zee: "Ik vn 't schon"

Mar Tiest vnd 'r niks aon

Z is 's meensen verschil van smaok

D aaltij hee bestaon.

 

As Tilburg niks bezunders doe

Dan hiet 't 'n dooi gat

Mar doen ze aanders as gewoon

Dan maauwt de halve stad.

 

Ik rispekteer 't aaltij nog

Asse drven prebeere

Iets aanders as z rcht-toe-vort

Aon ons te prisenteere.

 

Z prs ik k de Hermenie

Omd op 't Zomerfist

De Slag van Waoterloo wir komt

Die'k vlee'jaor heb gemist.

 

 

 

 

051. Ons Sjefke zee: "'t Is vuls te glad Pa"                                 gladheid

't Ha gesneuwd, 'n dikke laog

Laag over hil de stad

'ze Klne Sjef zee: Blft mar thuis

Want 's vuls te glad.

 

Mar j, daor luister ik nie naor

Ik gao dur weer en wnd

Want agge thuis blft vur de sneuw

Dan zde ginne vnt.

 

Mar dieje klnen aop haauwt vol

Want j, z is 't 'r ene,

Mar oewen brommer laotte thuis

Aanders brikte oew bnen.

 

Toen kreeg ie 'n hel goei gedaacht

- Want soms zn jongens schatten -

Nie brommen pa, mar ge meugt men

Avvesseerplnkske vatten.

 

 

 

052. Annekes kleeke...                                                                          regen

Anneke van onze Tiestom

Had 'n nuuw kleeke gehad

Daor wosse lekker mee flenren

Hers en geens, dwars deur de stad.

 

Ze docht: as ik mee m'n nuuw kleeke

Strak over d'n Heuvel gao

Dan lope alle knappe jongens

Me vanges aachternao.

 

Ze liet d'r ge ok nie kiesten

Toen 't rgende dt got

Ze zaag 'n kaans, die zosse vatte

Want ze zee: 't is naauw of not.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Hil d'r kleeke is verrgend

Ze is aaltij nog alln

Omd mee de Pinksterdaogen

De lentezon veur heur nie schn

 

053. De Todkrmer                                                                          voddenman

Ik sjouw mee m'n krke, deur de schonste stad van 't laand

's Maondags op de Hoeve en vrdags wir in 't Zaand.

Ik heb m'n klaante grot en kln ammol in munne zak

Die straot d is 'n goeie, mar de die ds kaole K

Zaoterdags dan is 't veur mn aaltij 't grotste fist

Dan doe'k nog meer as aanders, mee d'n haandel m'n bist.

Ik werk deur de week veur eten, en d doe ik mee plezier

Mar zaoterdags is 't aanders, want dan werrek ik veur bier.

 

Hedde gij soms nog erges w aauwe rommel staon?

Gift oew adres dan koom ik mrrege wel efkes aon.

N, jou bedoel ik nie mevrouw, d witte ommers bist

Irgiestere z ik toch bij jou nog aon de deur gewist.

Of dochte gij d ik oe naauw daor al niemir van ken?

Nou dan zdde 'r neffe, dan witte nie wie ik ben.

Ge wit toch zeker ok nog wel wegge toen het gezee:

Agge w aauwe rommel wilt, nimt dan m'ne meens mar mee.

 

 

 

054. Tilburg op z'n best                                                                       Tilburg

'ze Vadder stao in 'n blauw kieltje aon z'n ketaauw

Te luistere naor 't getok en ons moeders gemaauw

Daogiender pruttelt en krabbelt de vuile Laai

Hil de week deur unnen bukkum en zondags 'n aai

Allen de spoelen joelen, tik tak hers en geens

Op z'n buikske z'n kruikske, wnne stumper van 'ne meens.

 

Vruuger was aaltij hard werken 'ne wver z'n lot

Hij rekende alles aaltij om per duuzend schot

Naauw gao unne wver ok vort grots op zunne stiel

En 't Kruiken drp wordt 'n stad deur zunne textiel

De klokken luien, 't Zuien, d telt ok vort mee

Noest en nver, vol mee ver, de trots van 't laand aon de zee.

 

Ze brullen allemol over d schon Amsterdam

Mar w kopen wij hier in Brabant veur d gezwam

's Brabaantse afkomst verloochenen d doen we not

Want dmme kruiken zn daorop gaon we hier grot

En dan ons mdjes, pertretjes, blozend en gezond

Lekker mollig, aaltij lollig, zo ge ze nergens nie vond.

  


 

 

055. Aon Pieta's                                                                                         Pieta Melis

Wir heurt 'n kleurrke figuur

Vurgoed toe 't verleeje

Want Pieta Melis hee deez' week

De grens k ooverschreeje.

 

Ge wit dsse vur heuren doen

'n Echte haaiebaai was

Die nie vur niks de koningin

Van d'afgebrooke "Waai" was.

 

Ze hielp de meense waor ze kos

Mee goeie raod en cente

En as't weezeluk nodig was

Dan vroeg ze nie om rente.

 

Ze daanste mee de kappelaon

Rokte aaltij sigaare

't Is zund dtter hier in de stad

Gin duuzend Pieta's waare.

 

 

 

056. Ze w't zeeker weete                                                                  hoesten

"Trui, ge hoest naauw al weeke lang

't Is nie om aon te heure,

Gao mar is naor d'n dokter toe

Daor mot iets aon gebeure."

 

D zee de Sjarel vleeje week

Gies'tre kwaam ik 'm teege

En hij vertelde d z'n vrouw

'n Drankje ha' gekreege.

 

"Op 't fleske zaat 'ne strook geplkt

Dsse'r nie mee kos rije,

Mar j, ge wit hoe vrouwe zn,

Ik liet ze mar betije."

 

"Ze got 'n schutje in de tnk

Ze wgge 't is prebeere

De Ford hee'get naauw meer as zij

Hij hoest as de keleere."

 

 

 

 

057. Kk, ds Jan                                                                                       carnaval

Kk, naa hee Jan de Prinsesteek op

die stao echt op de goeie kop

led're kruik hee daor vreeje mee

Hij hee'tem verdiend vur al wttie dee.

 

Jan is unne jonge die altij gewoon is

Rcht vur zunne raop, himmol zonder kapsoonus

Hij hee Karneval hier aonzien gegeeve

Mar hij was Jan en d issie gebleeve.

 

Naa hdde't gezien Jan, ge ht hel veul vriende

Ge krgt de akseptaosie diegge verdiende

Strak gaon mee jou alle kruike aon 't fiste

Want ge zt echt nie d'n irste d'n biste.

 

Gin kruik hier kent Karneval lk as gij

Ge waart 'r al die jaore al bij

Alleen Prinske, maokt 'r 't biste mar van

Laot ons strak ammol zegge: Kk d kan Jan.

 

- Donderdag 18 november 1976

 

 

058. Thuis blve't behelpe                                                                 hitte

"Kk Graod k t'rug van de vekaansie?

Waor zdde toch naor toe gewist?

Hee'get giender k z gergend?

Hier got 't ied'ren dag z'n bist."

 

"N, wij zaate op Mejorka,

Alle daoge broeiend ht

Ons Aant liep rond in 'n kort bruukske

't Was vuls te wrem vur 'n kled."

 

Ze zee: "'k Za' blij zn ak' wir thuis z,

Z'n graod of vftien vn ik zat

't Is hier allnig uit te haauwe

In oewe niks in 'n kaauw bad."

 

"'n Maondag was 't hier effe wrem

Mar ik heb gin badkuip vl,

Toen draaide ze op d'r gemakske

D'r dikke braoi mar in de tl."

 

- Donderdag 9 augustus 1979

 

059. As ze pers wil spoldere                                                    zwemmen

Ons Sjaan is raozend-zot op sport

Z'is gewoon nie te remme

Z ging ze twee keer in de week

Mee d'r vriendinne zwemme.

 

Van tiene toe 'n uur of elf

Mar ds naauw vur de schoole

Ze zit gewoon in zak en aas

D're zwemtd is gestoole.

 

Ze zee: "De td d't oope is,

Kan ik nie, gatvergimme

D is toch gin menier van doen,

Waor blf ik mee m'n trimme?"

 

Och, ik zie daor z'n gat nie in

D h'k ze laote vuule:

"Zet mar 'ne waastl in d'n hof

As g'oewen buik wilt spuule."

 

 

 

060. En naauw de Toer in                                                                    wielrennen

Jan Raos, de Kneet en Lubberding,

Zuutemulk, Van de Vlde

Die zn de irste weeke wir

Vur ons de grote hlde.

 

De winnr van de gle trui

Krge't echt nie kedoo

Z't unne Nederlaander zn,

Of wir Bernard Hienoo?

 

Ze klautere zo op de fiets

Teege die hoge brge

D gao z deur, dag in dag uit

Opnuuw iedere mrge.

 

Ik zwet in munne luie stoel

Wie is vendaog 'ne vruuge?

En peiger al van 't kke aaf

Want ik z meer "'ne muuge".

 

 

 

 

061. Mee Paose                                                                                          Pasen

Mee Paose trek ik 'n nuuw pak aon

Ds de gewonte, jao of n?

't Maokt me niks d dan d'n buurman

Zee d'k 'n echte Paosblom z.

 

Mee Paose mot ik mee ons Sjaan mee

Die wil naor hullie opoe toe

Mee 'n bektje in d'r rme

Van Paosblomme, d't aaltij doe.

 

Mee Paose gao ik naor de kmping

Weer of gin weer, j ik gao

Want ik mot toch fkes kke

Of-er de krrevn nog stao.

 

Mee Paose eet ik harde aaier

Ds lekker, daor geniet ik van

Behalve 'n paor daoge laoter

Ak' nie mir naor de plee toe kan.

 

 

 

062. Haauwt ze vaast                                                                             duizendste versje

Mn duuzendste rmke

D leesde naauw hier

Duuzend keer "Lechim"

In onze "Koerier".

Ik z ginne Vondel

'k Rommel mar raok,

Mar aaventoe heur ik:

"'t Valt in de smaok".

't Viel k wel is teege

Mar w doede daor aon?

Verbild oe d't prs was

Ieder schot van d'n haon...

Agge van die duuzend

Tien keer h't gezee:

"D was naa 'ne goeie"

Z'k al blij d'k 't dee.

Nie allen vur m'n rmkes

Mar vur de meraol:

Meense haauwt ze vaast,

Oew ge schon taol.

 

 

 

063. Ollie bespaoring?                                                                          oliecrisis

't Is 'ne trubbel mee d'n ollie,

We motte mindere en gaauw,

Aanders zitte we van 't wnter

Mee allemolle in de kaauw.

 

't Auto-rije mot op staoikes

Honderd per uur, ds volop zat

Om te vurkoome dmme laoter

D'n bojum zien van 't ollievat.

 

In Argentini - heur ik zegge -

Slaon ze 'r naa al van op hol

Gin beziene in de tnke

Mar ksseluke alkehol.

 

Och, 't is z mar 'n gedachte

Mar witte waor ik bang vur ben?

Dsse daor strak k znder ollie

Durlopend in d'n ollie zn.

 

 

 

064. Beeter 'nen bange as 'nen dooie                                          voetbal

't Is toch w war, mee de voetbal

W blft 'r oover van de sport?

't Schnt d Michels nog gelk ha'

D voetbal puuren orlog wordt.

 

Unne karate-man as stopper,

'ne Judoka as middeveur,

'ne Zwaorgewicht bokser as kieper

En gao z nog mar efkes deur.

 

Op de trebuune mee 'n harnas

Of 'ne koogelvrije vist

Wie isser veur? Wie isser teege?

Ge weet 't niemir op 't list.

 

Ge zt nie zeeker van oew lve

Kkt vleeje week mar in Bredao

'k Denk d'k vort mar ied're zondag

Naor 't schaoke of naor 't damme gao.

 

 

 

 

065. Graot z'ne Kersmis                                                                       Kerstmis

Graot zaat op z'n aauw gedoentje

Erges midde op de haai

Ver van de bewonde wreld

Wd van trubbel en lewaai.

 

Mee 'n stuk of vf zis koeikes

'n Haffel kiepe en 'nen haon

Hai alles w 'ne meens kan wille

Hij keutelde z mar w aon.

 

Graot docht: "'t Za' mnne td wel duure"

Mar d was verkeerd gedocht;

Hij kreg 'nen brief van de geminte:

"Jouw boerderijke wordt verkocht."

 

"D'r mot 'ne grote snelweg koome

Hier vlak neffe aaf oew heg

We zulle oe wel goed betaole

't Spt ons wel, mar ge mot weg."

 

D was drie daoge vur de Kersmis

Hij hee nog wel gerikklemeerd

Mar w kan unne meens berke

Die gin letters hee geleerd?

 

Hij schreeuwde: "As m'n vrouw nog lfde

Was deez' ammol nie gebeurd"

En hij hee van puur mesre

D'n brief toen kaod kepot gescheurd.

 

Mee de traone in z'n oge

Liep ie naor 't kabbent

En hee mee z'n verlte haande

't Kribbeke daor opgezet.

 

"Kiendje Jezus - zee'tie triestig -

Ik w d'k bij ons Nolda waar."

't Kiendje knipte toen 'n eugske...

Zuutjes zakte Graot in mekaar.

 

 

 


 

 

066. Haauw 't gruun                                                                               natuurschoon

Hier 'nen bom en daor w plaante

't Stao vort ammol effe triest

Meense-lief gao toch begrpe

Wgge daoraon strak verliest.

 

ee bosse gaon verdwne

D'r blft gin gruun mir oovernd

Zdgge nao verlop van jaore

Oew ge laandstreek niemir kent.

 

Niks mir as betonne blokke,

Huize op mekaar getaast

Mee hier en daor 'n hel kln waaike

Krap 'r tussenin gepaast.

 

Laot ons gruun en bisjes haauwe

Ok al is d nog z duur

Ge kunt ammol 'n hndje helpe

Doe d: "Gift om de netuur."

 

 

 

067. Sistig jaor                                                                                           R.K.T.V.V.

Sistig jaor voetballerij

Sistig jaor wel en wee

Sistig jaor holle op 'n waai

D's R.K.T.V.V.

 

'n Hassels ploegske as begien

't Stelde nog nie veul veur

Mar ze liete d'r taande zien

En 't ging gestaoikes deur.

 

'n Klas omhog, 'n klas omleg

't Viel aaltij nie mee

En dan toch blve wgge bent

D's R.K.T.V.V.

 

Vuruit naa mee oew rod-wit-blauw

D iederen strak zee:

"De Hasselt is z prut nog nie."

Hup R.K.T.V.V.

 

 

 

 

068. Ze bekk 't mar                                                                           moederdag

De Tiest - vurrig jaor - pas getrouwd

Liet z'n ge nie kenne,

Hij dacht: Ik za' mee moederdag

M'n vrouw 's fn verwenne.

 

Hij stond om hallef zeuve al

Beschuite klaor te maoke

En zette die rond neege uur

Mee 'n aai op 't beddelaoke.

 

Hij kuste zachtjes op d'r neus

Ze begos lom te gaope

Zee: Ik lus 's mrges gin aai

Ha' me mar laote slaope.

 

't Is goed - zee Tiest - ze za' dees' jaor

Op bed gin aai mir krge

Dsse mar slaopt, want ik laot me

Niemir d'n hoek in vge.

 

 

 

069. Agge gaot hamstere                                                                     hamsteren

Mee Nuuwjaor gao d'n draank omhog

Liefst twee-virtig de fles

Ds - zeej de Peer - gin kattepies

Ik haol 'r mar vaast zes.

 

Die schuif ik onder 't liddekaant

En as 't dan strak begient

Heb ik toch in de gaauwighd

Vftien gulde verdiend.

 

Mar Peer kreg onverwaachs bezuuk

Hij sprok 'r toen n aon

Van lieverlee zn d'aander vf

Dezelfde weg gegaon.

 

Verrek - zeej - naa h'k nog gin baot

Gin drop mir, 't is te zot

En ons Jaans die kaojighei

AI daoge lang nie praot.

 

  

 

070. As de gerdne gewaasse worre                                            gordijnen

As 's moeder de gerdne waast

Witte nie wgge ziet

Niemand hee dan nog aord in huis

Nog nie de knaoriepiet.

 

As 's moeder de grdene waast

Dan zmme uit d'n braand

D'n hond die aaltij dartel spult

Krgde nie uit z'n maand.

 

As 's moeder de gerdne waast

Stao alles ooverhop

De kat zmme dan daoge kwt

Die's k al op de lop.

 

As 's moeder de gerdne waast

Gao onze pa op pad

Hij komt pas thuis as 't donker is

As unnen aop z zat.

 

 

 

071. Gin eer te behaole                                                                         thuisblijven

Nou Jaonus, zegt is wgge wilt

Is 't thuisblve of gaon?

Want d gesaauwel hrs en geens

Daor hmme niks mir aon.

 

Van Aagt hee duideluk gezee:

Agge gaot valt d slcht

Of ge naa fietst of zwmt of lopt

't Gao om 't meense-rcht.

 

Mar hdde jaore geprebeerd

En hdde 't naauw berkt

Dan wilde toch wel gre gaon

't Is mar hoe'get bekkt.

 

'k Z blij d ik nie kieze moet

Wanneer hdde gelk?

'n Gouw medollie lee vur mn

Toch buite m'n berk.

 

 

 

 

072. Blot in de Bikse Brge?                                                          Beekse Bergen

Ons Sjaan wil naor de Bikse Brge

Daor meugde messchien strak blot

Nou j, d za' wel nie veul verschil zn

De badpkskes zn ok nie grot.

 

Mar asse daor gre naor toe gao

Gao ik vanges mee d'r mee

D'r valt dan veul meer te bekke

As in Zaandvort aon de Zee.

 

De aope raoke uit de graosie

De leuwe zmme k vort zat

Ik loens liever naor 'n mdje

D rondspringt in d'r blote gat.

 

"Ge gaot daor strak nie zitte gaope"

Zee'se goed ng, en ik zee "N,

Mar 't is toch m'n ge schuld nie

D'k 'ne gezonde jonge z".

 


 

 

073. Kermis haauwe                                                                               kermis

Hij: In de zon op 'n terraske

Kk ik 't geroezemoes mar aon

Ik zie 'n hel schriel maoger klutje

Op de Kop van Jut staon slaon.

 

Zij: En dan denk ik bij m'n ge

Dee hij daor k mar is aon mee

Mar 'k weet d dieje groffe breeje

Gin lt op z'n haande hee.

 

Hij: In de zon op 'n terraske

Zie'k hoe de mallemeule draait

'k Heur d hog in d'n Hog-gaotie

'n Dikke gieber blrend kraait.

 

Zij: En dan denk ik bij m'n ge

D'k ok niemir zo maoger ben

'k Zie aon d'n ondugd in z'n eugskes

Dttie ze vergelkt mee mn.

 

Hij: In de zon op 'n terraske

Haauw ik de mdjes in 't og

Vural de die die locht gekleed zn

't Is zund d d vruuger nie moog.

 

Zij: En dan denk ik bij m'n ge

Toen 'k jong waar z'k k z gewist

Mar 'k drfde 'r nie mee te pronke

Zdoende hee'tie veul gemist.

 

Hij: In de zon op 'n terraske

Fleneert vur mn de ee stad

In de zon op 'n terraske

Wor ik zuutjes lekker zat.

 

Zij: En dan denk ik bij m'n ge

't Biste is d'k naa nie kf

Strak slaopt ie z en h'k venaovend

Gin pollense aon m'n lf.

 
 

 

074/345. Toe flitterkes gesneeje                                                  vastentrommeltje

Ik ha' vruuger 'n trommeltje

Om alle snoep te spaore

Daor moes'te dan toe zondags toe

Oew zuutighei bewaore.

 

D didde wel z gre nie

Mar 't moes omdt nie paaste

Agge z mar deur de week

Snoepte onder de vaaste.

 

Ik weet nog asser niemand keek

d'ker stiekum aon lekte

Z d de brokke en de sjep

Vaast aon mekaare plekte.

 

En zondags agge snoepe mogt

Ds zonder overdrve

Dan ging die plekzooi niemer los

En aate we't aon schve.

 

 

 

075. Behaa-haandel...                                                                            beha

Marylin Monroe's behaatje

Is in d'aander week te kop

Daor zulle kopers zat vur koome

God maag weete hoe'nen hop.

 

Mee z'n kaante twling-petje

W motte daor naa toch mee doen

Thuis boove de schorsten hange

Gao toch nie mee goei fesoen.

 

Ons Sjaan zee: "Ik z tch nie wille

Dgge mn behaas verkocht."

Ik zeg: "Maokt oe mar gin zrge,

Daar hk not nie aon gedocht."

 

"W'ge naauw in oewe kop haolt,

'k Snap nie waor ge bang vur bent

Of 'k moes iemand teegekoome

Die op zuuk is noar 'n tent."

 

 

 

 

076. Nie de goeie lftd *)                                                                bejaardenuitstapje

"Trees, waor is ons taante Nolda

En waor is onzen ome Kriest?"

"Die zn vur drie daoge naor Dutslaand,

Ik docht d gij d k wel wiest."

 

"'n Destag zn ze al vertrokke

Schon om te zien, 't was net 'n fist

Want zullie en verschaaie aander

Zn not z wd op rs gewist."

 

"Ze kunne slaope bij bejaorde

Dus hel veul kosse doege't nie

't Is allemaol fn vur mekaare

Dur de zrge van de Frie."

 

"Toch had ze vlak vur ze vertrokke

Hel efkes 'n bietje sjagrn

Want ge moest om mee te meuge

Gin achttien mar vfensistig zn."

 

*) Bejaarden van Parochie St.-Anna voor drie dagen naar Duitsland.

 

 

077. Allerhllige                                                                                       Allerheiligen

Alle hemelse Hllige

Vierde vendaog grot fist

Omd't vur ammol tegelk

Verjaordag is gewist.

 

Ambrosius en Brnedt

Sint Jan en Bonnefaos

Die zitte aon en taofeltje

Saome mee Sindreklaos.

 

Mee 'n zilvere leepeltje

Eete ze rstepap

Ze kke aaventoe omleg

Laage d'r ge slap.

 

"W zn't daor onder stumpers war?

Vchte om 'n stuk brod

Wrom? Want over honderd jaor

Zn z'ok allemol dod."

 

 

 

078. 't Kiendje hee toch 'nen ge naom                                      taalarmoede

Ons taol die gao verrremoeie

Hee Prins Claus list nog gezee

'k Denk op de keeper bekeeke

Dttie daor gelk in hee.

 

We eete naauw "'n toernedootje"

Ds 'ne gewoone malsen bief

We zeggen niemir "in de plak van"

D hiet vort "alternatief".

 

Al w vruuger aauwerwets was

Noemt de jeugd naa "nostalgie"

Van "boetiek", van "shop" of "bistro"

Heurden wij toen k nog nie.

 

't Is aachteraaf mar goed ds opoe

Al jaore t'rug dod is gegaon

Ze z naauw mee die vrmde naome

D'r ge knd niemir verstaon.

 

 

 

079. Verhuis-plezier?                                                                            verhuizen

De Guust was aon d'n overhuis

Alles stond overnd

Ik snap nie zeetie tot z'n vrouw

Wgge begonnen bent.

 

Ik weet nie waor 'k 't zuuken moet

Niks stao nog op z'n plaots

En as ik daor dan over maauw

Dan hb ik te veul praots.

 

De groten hop is ingepakt

Allen de koffiekan

Die stao nog binnen d'r berk

Daor haauwt ze te veul van.

 

Mar als de Guust w drinken wil

Kan ie gin glaoske vnen

En assie daor dan iets van zee

Moette ze heuren schnen.

 

 

 

 

080. Naor school bij de Fraters                                                       fraterschool

'k Gao niemir naor de kiepkesschool

Waor ze mar matjes vlechten

'k Gao naauw naor de Fraters toe

Ds pas 'n school, 'n echte.

 

Daor leer ik lezen uit 'n boek

En rekenen en schrven

De Frater ds 'ne goeie meens

Ik heur 'm not nie kven.

 

Vanmrrege toen ha'n we taol

Ik mog 'ne zin opgeven

Waor 't woord "niettegenstaonde"

In moes worren geschreven.

 

'k Wies irst nie w ik zeggen moes

Toen - in eens 'n licht opgaonde -

"'ze Pa draogt unne slappe boord,

Hij kan nie tegen staonde."

 

 

 

081. As 't te ht is...                                                                               vaderdag

"J - zee de Peer - mee Vadderdag

Dan koom ik kooke pa."

Om twee uur, nog gin meens te zien,

Pa docht: "Waor blft ie naa?"

 

Om drie uur kwaam ie aachterom

Mee knoflok, sambal, kerrie,

Ketjap en rooie paprika

En bakte berie-berie.

 

Ze hebbe, ak't eerluk zeg

Vergimmes fn gegeete

Mar hullie Sien hee aachteraaf

Mee de trubbel gezeete.

 

Ze staomelde: "W was't toch ht.

Wel lekker, 'k za' nie liege,

Mar 'k z bang ak'n puupke laot

m'n broek in braand za' vliege."

 

 

 

 

082. Z de aauw zonge...                                                                      surprise

"W wilde gij van Sindreklaos?"

Vroeg Zwarte Piet ons Graodje.

"Ik wil 'nen echte moterbot,

D paast wel in m'n straotje."

 

"Mar menneke, die 's vuls te duur

En zeeker unne goeie

Want vur d gij z'n botje krgt

Motte irst nog w groeie."

 

"D groeie, Piet, zee onze Graod,

D wordt vanges beeter

Ik win aon lengte ieder jaor

Wel zeuve centemeeter."

 

"En d 't veul kost - zee onze Pa,

Ds ok wel te versiere.

Ge doet mar net as zullie doen:

Laot 'm mar financiere."

 

 

 

083. Kermis haauwe                                                                               kermis

Ons Jantje maauwt om olliebolle

Ons Mietje om 'n suikerspin

Ons Wies die vraogt gerukte paoling

leder wil z'nen ge zin.

 

Vur 's opoe nog 'n pkske noga

'ne Kenlsteel vur ons Trees

Ons Tontje jngelt om 'nen bukkum

En nog 'nen ijsco vur 'ze Kees.

 

Z gao'get mee de Kermisdaoge

Zdde mee hil de streup op pad

Dan is in de kortste keere

Oew knip wir pannekoeke-plat.

 

Dan krg ik van ons Sjaan twee knaake

Allen vur m'nen ge kop

Die pruuf ik in 't kefee op 't huukske

Hel op staoikes lekker op.

 

 

 

 

084. En mar rgene                                                                             vakantie

Ze wille dgge oew vekaansie

Durbrengt in oew ge laand

Volop haai en volop bosse

En 'n hel straand vol mee zaand.

 

D'n Efteling is om te kusse

Zeeleuwe in Harderwk

Ponnie-rije in Slaghaore

Giethoorn en d'n Afsluitdk.

 

De Bikse Brge mee Safarie

't Knderdrp Madurodam

'n Osterwkse koffietaofel

Mee boeremik en zult en ham.

 

Och, ze beloove gouwe brge

En as't nodig is nog meer

Mar w motte hier begiene?

Dag in dag uit keleere weer.

 

 

 

085. We wochte mar aaf                                                                       voetbal

We hebbe wir teveul verwocht

We liepe schon te drome

Zonge daorbij uit volle borst

Van "Hup, we gaon naor Rome".

 

Och jao, de jonges di'n d'r bist

Mar krege nie veul kaanse

't Valt vur Zwartkruis k nie mee

'n Schaop te leere daanse.

 

We heure niemir bij de top

D is naauw wel gebleeke

De Duitsers douwden efkes deur

En alles was bekeeke.

 

We zn nog lang gin kampioen

Ds triestig vur Oranje

De leuw stond lilluk in z'n hm

Mar wocht mar, strak in Spanje.

 

 

 

086. In 't tpke van d'n bom                                                           kerstboom

Ik moes mee 's Sjaan de kerstbom zette

Ik gaaf heur de bolle aon

Toen we mee veul zwt en trubbel

D ding eindeluk ha'n staon.

 

De lichjes die wir is nie braande

(d is zw ieder jaor)

Nao veul gehannes en gesjoemel

Wassie toch z goed als klaor.

 

Allen d'n engel vur in 't tpke

Moes 'r nog op worre geplaant

Ds z'n hel teer glaoze dingske

'k Hiel 't kepot in m'n haand.

 

Ze riep "W mot ik daor naa hange?

Gij zt k aaltij effe rauw."

Ik zee: "Och mdje ds z'n grote ramp nie,

Ik vat wel 'n pertrt van jou."

 

 

 

087. Dan mar behelpe...                                                                       kerstkrans

De Peer ha meer as twintig jaor

Unne Kerstkraans gekreege

Die wier gestuurd dur z'ne baos

Mee hl veul heil en zeege.

 

Hij was 'r zuutjes aon gewnd

As de kln kiendjes kwaame

Desse allemol om de beurt

'r 'n flink stuk van naame.

 

Mar dees jaor wier 'r niks gebrocht.

Z'n wfke zaat te kwke

De bkkers zn ammol al toe

Daor zit ik schon te kke.

 

J - zee de Peer - ik weet 't nie

Messchien z 'k uit de graosie

Gift de klnkiendjes straks dan mar

'n stukske spikkelaosie.

 

 

 

088. Kind van de reekening                                                               bezuinigingen

Agge gst'lijk nie begaafd zt

Of ge wordt 'nen aauwe meens

Dan schuive de hoge heere

Oe as 'ne pias hrs en geens.

 

De zuster die goed vur oe zrgde

D'n broeder werkend, s'aoves laot

Koome dur de discussie-nota's

Mee drieduuzend man op straot.

 

Wie zal die meense strak verschone?

J, wie za' daor aon gaon staon?

Of doe de menister zelf

Hullie 'n schon bruukske aon?

 

J, d'r moet worre bezuinigd

Ds w iedern besft

Mar 't is wel sterk d d aaltij

Wir de allerzwakste trft.

 

 

 

089. Ds zveul gezeed as                                                               broer

Hij brocht ze thuis toe aon de deur

En zachtjes vroeg ie toen:

"As ik jou naauw 'n kusje gaaf

W zodde gij dan doen?"

 

't Mdje kleurde as 'ne kol

En zee toen hel sekuur:

"Ik denk d'k rg verschrikke z

En roepen om m'n bruur."

 

't Baoske ging 'n stepke t'rug

Hij schrok z'n ge dod

Toen vroeg ie: "Zeg die bruur van jou

Is zeker strk en grot?"

 

't Mdje kleurde wir opnuuw

Ze hakkelde: "Ds nie,

M'n bruurke die is nog mar kln

Hij wordt mee Paose drie."

 

 

 

 

090. Moeder's verstaand                                                                     kermis

Kermis, paoling, olliebolle

Noga en de suikerspin

Knder in de mallemeule

D'n hoog-gao-tie uit en in.

 

Vadder, moeder op 'terraske

De jeugd 'n knaak, ds pas 't begien

'n KIn ventje komt 'r neffe:

Wilde mn marmotje zien?

 

Moeder zee: W is't toch rg

Znne stumper, gaans alln

Vadder die zuukt naor de kellner

En roept: Geef 't nog mar en.

 

Ze zien 'n jong paorke vurbijgaon

Erm in rm, teege mekaar

Vadder murmelt in z'n ge

'k W d'k k nog achttien waar.

 

Ma kkt waor d'r dochters blve

Ze kent ommers 't gevaor

Ze wit te goed w kan gebeure

Ze zn nog mar zistien jaor.

 

Daor hee'ze aachteraaf gin spt van

Ze gnuift nog om de td van toen

En denkt zuchtend in d'r ge

'k Z't gre nog es ooverdoen.

 

Dan vraogt hij: Motte nog 'n frietje

Zij zee: Jao, mee majenns

Ze denkt aon de vruug're kermis

Mar ze klaogt nie... ze is ws.

 

 

 

091. Mot d naaw persee?                                                                  borreltje

As onzen opa vruuger td

Hil d'n dag ha' gesjouwd

En kwaam ie dan 's aoves naor huis

Stond z'n borreltje koud.

 

En wier 'r naoderaand gerikt

- D'r was nog gin teevee -

Dan kreg ie van ons opoe trouw

'r Ok nog en of twee.

 

Mar d zit'r naaw niemir aon

D vnt ie iets gemns

Ge drinkt naaw van oew nutje vort

Host driekwart aon accns.

 

Daor kope ze dan bomme veur

D's toch euwige zund

D 't kabinet Jantje Medaol

Z'n borreltje nie gunt!

 

 

 

092. Wie wit raod mee de raod?                                                     gemeenteraad

Hoe 't mot in de geminteraod

Wit in Tilburg gin meens

Oover de nieuwe wethaauwers

Worre ze't mar nie eens.

 

D'n ene wil d'n aand're nie

Die's nie van hun pertij

Hij is te links, hij is te rchs

Z gao de td vurbij.

 

As 't niemir lukt zee half de raod:

"Kom op jonges, we gaon."

D'r wordt wel veul gesaauweld daor

mar hel wnig gedaon.

 

Kk, as ik strak wir kieze mot

Dan haauw ik m'n gemak

Want kiesde rod, of zwart of gruun

't Helpt ammol gin zak.

 

 

 

 

093. Opa's ppke                                                                                       Kerstmis

Hij zit lrkend aon z'n ppke

Bij 't kribke, moederziel alln

En zaag d't daglicht hel gestaoig

Vur de schemering verdwn.

 

Hij docht aon z'n zeuve knder

Waor gin man van was gewist

Z'n ze'm naauw himmol vergeete?

Kerst was vur hum toch k 'n fist?

 

Hij docht aon al de kenntjes

Die'tie zelf ha' opgefokt

En z'n vrouwke daogs te vurre

Mee veul zrg ha' klaorgemaokt.

 

Hij zie'ze wir mee allemolle

Zingend vur 't kribke staon

't Prikkelt efkes in z'n oge

J, hij is w aongedaon.

 

Mar och, d'aander week is 't Nuuwjaor

Dan zulle ze d'r toch wel zn,

Om 'm 'n goei jaor te wense

Ok al isser gin kenn.

 

Dan zulle ze zeeker koome

D doen ze ommers ieder jaor?

Vur elk klnknd lee in 't laoike

Al 'n blinkend kwartje klaor.

 

Z'n oge begiene te glaanze

Hij geniet 'r naauw al van

En begient te knikkebolle

Dromend van 't ee span.

 

De knder van z'n zoons en dochters

Zie'tie in 'n lange rij

En vur en d'r kwartje haole

Hij is gelukkig, intens blij.

 

Z vnd 'm de zuster 's mrgens

Mee z'n ppke in z'n haand

De kwartjes blve in 't laoike

Opa's pp is opgebraand.

                                                                                        Vur iedern: 'n Goei 1981!

 

094. 't Is ongeleufluk... 't is schaand

        z 't gao in de schonste stad van 't laand                       bezuinigingen

 

'zen Opa zit triest vur de raom

Te staore in de verte

't Wkhuis moet van rmoei toe

Hij kan niemir beljrte.

 

's Opoe zit d'n gaansen dag

Te snoepe en te slikke

Ze wordt 'r sjagernig van

Dsse niemir kan rikke.

 

'n Vrijdag gaon ze naor 't stadhuis

Om daor de raod te porre

Dtter op de bejaordezrg

Nie bezuinigd maag worre.

 

't Is toch ongeprmetteerd

Dsse net vur die aauwe

- die hebbe toch al nie te veul -

Subsidie in gaon haauwe.

 

Want k de leeje van de raod

Zitte strak stom te kke

Asse k vvenzistig zn

(Dan kunne ze wel kwke).

 

Dan bestaon gin wkhuize mir

Om w vertier te krge

Die dan ammol geslote zn

Mar d laag aon d'r ge.

 

Och 't is nie alles koek en aai

Iederen hee' prebleeme

Mar wrom moete ze aaltij

Precies de zwakste neeme???

 

 

095. Naor de kermis                                                                           kermis

We zulle mee de opruiming

'n Nuuw pak vur jou kope

En mee de knder aachteraaf

Over de kermis lope.

 

Z ha ons Sjaan 't vurrig jaor

Hil 't geval bekeeke

Mar j ge wit hoe 't mistal gao

leder plan hee gebreeke.

 

We zaate amper in de bus

Toen begosse de klne

Over de mallemeule

Al op vurhaand dur te drne.

 

"Vuruit dan mar, gaauw ene keer

Mar dan gaon we de stad in

Want onze pa hee mar en broek

En daor zit nog 'n gat in."

 

Twee kwartjes hier, 'ne gulde daor

'ne Frut mee majense

Want al die op de kermis staon

Weete hel goed de prze.

 

leder nog unne olliebol

Nog gaauw 'n lotje trekke

En dan vur sebiet onderweg

'ne Steel om aon te lekke.

 

Toen 'k vroeg "Hoe stao'get mee m'n pak?"

Begos ons Sjaan te snaauwe

Ze zee "'t Is aaltij w mee jouw

Gij mot ok aaltij maauwe."

 

"Kk hier, 'n tientje heb ik nog

De rest is naor de knoppe,

Mar 't is toch nog presies genog

Om oew broek te laote stoppe."

 

 

096. Kersmis vruuger...                                                                        Kerstmis

Ik waar amper twee trve hog

Toen ik mee naor de naachtmis mog.

'n Uur te vruug gonge we al

Vur 'n goei plaotske, bij de stal.

Daor zaat ik me dan te vergaope

Aon de keml en aon de schaope.

Terwl m'ne rug vol kriebels krop

As 't krsvet op 'nen herder drop.

 

M'n maogske knorde, want ge zult wel weete

Dgge vur de kemunnie toen nie mogt eete.

Ik docht: "Wrom prktie z lang?"

Want ik was stiekum vuls te bang,

Dt pitje thuis onder 't k'nn

Messchien wel w te hog z zn.

D kreg ik nie uit m'n gedaachte

Al laage de herderkes dan bij naachte.

 

Te lange liste wasset toch gedaon

Ons moeder was al w rder gegaon,

Waorveur? D kunde toch wel raoie

Om 't k'nn vast aon te braoie.

Dan snee ze irst de witte mik

En 't kuntje daorvan d kreg ik.

De smaok daorvan vergeet ik not

Nao alle daoge roggebrod.

 

Ak' 't aachteraaf bekke moet

Vierde we Kersmis vruuger goed

Mee 'n k'nntje, zelf gemist

Ha' hil 't huishaauwe grot fist.

Naauw is 't fonduu of barbekjoe

Alles volop, te toepertoe.

Drom besef ik 't naauw pas

Hoe eerluk vruuger Kersmis was.

 


 

 

097. Vur 't vurdl...                                                                               uitverkoop

Ons Sjaan w naor d'n uitverkop

Ik docht: Ds prsbewust

En zee: "Ik maok de pot wel klaor,

Zeg mar md wgge lust."

 

"Nou kroote fietse d'r wel in

Liefst mee gebakke juin,

Mar die maag mar hel efkes op

Aanders wordt ie te bruin."

 

Ze riep: "Ik z rond zis uur thuis"

Mar d liep uit de haand,

Ze viel om aacht uur op de klep

Alles was aongebraand.

 

't Was vort puure krootepap

w'k op 't fernuis ha' staon

Toen zmme vur 't vurdl mar

Naor de Sjienees gegaon.

 

- Donderdag 27 januari 1977

 

 

098. D'n aauwe trdmeule 't Vuil is opgeruimd               carnaval

De zigeuner is wir bkker

De ruimtevaorder brrebier

De metros verkopt wir schoensmr

D'n olliesjeik is kruienier.

 

'n Harem-dame zeumt wir raome

't Daansmarieke ruurt wir pap

En de fee gao alle daoge

Mee d'r gruuntekr op stap.

 

De kiele hange aon d'n dreugdraod

Ge ruukt gin bier mir en gin zwt

Strak mee 'ne mottebol de kaast in

Vur 't volgend karneval gerd.

 

Z gaon we nao vier daoge fiste

Mee allemolle overstag

En sjokke vur 't "Geef ons heede"

Wir in 't garl van alledag.

 

 

 

099. Laot't blauw mar blauw, blauw                                           giroblauw

Kriest z'n vrouw ha'al dikkels gezee:

"Doe k vort mee de giro mee,

Ze zegge in de kraant d blauw

De kleur is, die k paast bij jou."

 

"Zo'n giro-rekening is fn,

Z's bdehaand vur grot en kln,

En agge is w wilt bewaore

Kunde daor k veul bespaore."

 

Kriest zee: "Gebruikt toch oew verstaand,

Ge wit, gij ht 'n gat in oew haand

Zet ik 'r honderd gulde in

Hdde gij al vur duuzend zin."

 

"Ik houw m'n cente wel bij mn,

Dan weet ik zeeker waor ze zn

Want blauw d stao messchien wel grot

Mar mee jou stao'k aaltij in 't rod."

 

 

 

100/107. Not Genog Ge..                                                              biljarten

'ze Grutvadder ging veul beljrte

Bij Jantjes's op d'n Biksendk

Daor waare ze toendertd al

'n Echte beljrtclub rk.

 

Die hiette: "Nooit Genoeg Geoefend"

D was unne schone naom

Want dur d gestaog ge-uufen

Wiere ze in 't spul bekwaom.

 

'zen Opa kos veul krbols maoke

Mar assie aon 't plkke blef

Liep ie saoves bij 't naor huis gaon

Swle wel is lilluk schef.

 

Dan wier ie veur al op d'n drpel

Dur ons opoe afgetruufd:

"'t Is nie Not Genog Ge-uufend,

't Lkt meer Not Genog Gepruufd."

 

- Donderdag 5 oktober 1978